Aktualności
A pierwszego dnia wiosnę

niektórzy z nas powitali Zumbą na gliwickim Rynku!
https://www.youtube.com/watch?v=gxECpPdtdV8&feature=youtu.be

 
Święto Liczby Pi i my

W środę 14 marca 2018 r. klasa 1c uczestniczyła w obchodach Święta Liczby Pi zorganizowanych
przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Data ta nie jest
nieprzypadkowa - 14 marca to w notacji amerykańskiej 3/14. Młodzież uczestniczyła w pokazach
chemicznych które miały na celu udzielenie odpowiedzi na wiele pytań:  Czy naprawdę nie ma
dymu bez ognia? Jak zabarwić płomień? Ile energii jest zawarte w chipsach? Czy da się wytworzyć
dźwięk w probówce? Podczas pokazów było sporo emocji, wybuchów, światła, dźwięku i barw,
a temperatura wahała się od – 196°C do 3000°C. Można było spróbować chrupek schłodzonych
w ciekłym azocie. Udział w wykładzie „Rola Metali w Życiu Człowieka” poprowadzonym przez
dr hab. inż. Jacka Nycza, pozwolił uczniom poznać wpływ metali na metabolizm człowieka, zarówno
pozytywny jak i negatywny, a także dowiedzieć się, jaki wpływ zanieczyszczenia środowiska na skład
pierwiastkowy organizmu człowieka.
Uczestnicy jednogłośnie uznali wycieczkę za udaną i zadeklarowali udział w przyszłorocznych
obchodach Święta Liczby Pi.


 

 
Współpraca z firmą Fluor S.A.

9 marca 2018 r. uczniowie klas mechatronicznych 3b i 3c w odpowiedzi na zaproszenie
firmy Fluor S.A. wzięli udział w spotkaniu z pracownikami tejże firmy. Podczas spotkania
uczniowie mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami procesu projektowania
oraz zastosowaniem nowoczesnego oprogramowania do komputerowego wspomagania
projektowania. Na uwagę zasługuje fakt, iż jednym z wykorzystywanych programów
jest AutoCAD, w obsłudze którego uczniowie doskonalą się podczas zajęć w szkole.
Zaprezentowano przykłady realizowanych projektów dla rynku chemicznego, rafineryjnego,
petrochemicznego oraz biotechnologicznego. Na koniec został przeprowadzony quiz
z wiedzy na temat firmy Fluor S.A. w, w którym uczniowie chętnie uczestniczyli.


 

 
Dzień Języków Obcych

Nauczyciele języków obcych serdecznie zapraszają uczniów GCE na Dzień Języków Obcych,
który odbędzie się w dniu 21 marca 2018 roku na 3 oraz 4 godzinie lekcyjnej.
W programie koncert muzyczny w wykonaniu klasy 1b oraz konkursy językowe
z niemieckiego i angielskiego.
Zgłoszenia u nauczycieli języków do 20 marca 2018 r.


 

 
Infostrada - warsztaty artystyczne z kompozycji w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

6 marca 2018 r. uczennice klasy 3f kształcące się w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz
Pani Monika Marchewka-Czech wzięły udział w warsztatach z kompozycji zorganizowanych
w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. Zajęcia odbyły się na XX piętrze
(skąd rozciągał się panoramiczny widok Katowic) w pracowni malarstwa i rysunku na
Kierunku Grafika. Najpierw uczennice wysłuchały wykładu na temat kompozycji oraz obejrzały
prace studentów. Następnie miały okazję wykazać się własną kreatywnością w interpretacji
pojęć przeciwstawnych: abstrakcji, symbolu, ilustracji.
Warsztaty zakończyły się twórczym podsumowaniem podjętego tematu.


 

 
Misie już w rękach nowych przyjaciół!

„Miś nie tylko na Walentynki” to hasło przyświecające akcji organizowanej przez Samorząd Szkolny
na rzecz dzieci z oddziału onkologii i hematologii Szpitala Klinicznego Nr 1 w Zabrzu. 12 marca 2018 r.
grupa uczniów z klas: 1b, 2a, 3c, 3f wraz z opiekunkami samorządu Katarzyną Koprowicz oraz
Katarzyną Ruman udała się do szpitala, żeby podarować chorym maluchom pluszowych przyjaciół
oraz dostarczyć chwili radości koncertem piosenek z najpopularniejszych bajek oraz wspólną zabawą.
Radość dzieci bezcenna! Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się do niej przyczynili ofiarując misie:
uczniom klasy 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3c, 3f, 4a, 1Az, 1 Bz, 1Cz, 2 Bz, 3Az, 3Bz, 3Cz, 3Dz. Słuchaczom
oddziałów LOD 2A, LOD 3B, I LOZ, nauczycielom i pracownikom szkoły.
Kolejny raz udowodniliśmy, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!
Dziękujemy! Opiekunki Samorządu: Katarzyna Koprowicz, Katarzyna Ruman


 

 
Fundacja nagradza najlepszych!

 
 
GCE uczestnikiem ogólnopolskiej konferencji!

Uczniowie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach z klas:1a, 1b, 3c uczestniczyli
w ogólnopolskiej Konferencji „Młodzież Fundamentem Europy” organizowanej przez Gliwickie
Centrum Organizacji Pozarządowych pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice Pana
Zygmunta Frankiewicza w ramach Programu „Erasmus+”. W dniach od 5 do 9 marca 2018 r.
spotkali się z kilkudziesięcioma rówieśnikami ze szkół z całej Polski, by dyskutować o sprawach
najważniejszych dla rozwoju i funkcjonowania w społeczności młodych ludzi. W programie
konferencji zaplanowano m.in. debatę oksfordzką, spacery badawcze w Gliwicach, zwiedzanie
zabytków, a także wizyty w filiach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, w celu
poznania specyfiki pracy i funkcjonowania tych instytucji. Młodzież zdobyła cenne doświadczenie,
umiejętności oraz świadomość istnienia instytucji wspomagających ich rozwój zawodowy, społeczny,
umożliwiających dobry start i zaistnienie na rynku pracy. Udział w konferencji został poświadczony
otrzymaniem certyfikatów przez każdego uczestnika. Dziękujemy za zaproszenie i możliwość
reprezentowania szkoły i miasta na forum ogólnopolskim.


 

 
„Żoną miałam być…” czyli IV Szkolny Konkurs Fryzjerski…
„Żoną miałam być…” to słowa piosenki, której uczestnicy i zaproszeni Goście mieli okazję
wysłuchać w czasie IV Szkolnego Konkursu Fryzjerskiego organizowanego w Górnośląskim
Centrum Edukacyjnym w Gliwicach pod patronatem Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Gliwicach.
Tematyką konkursu była fryzura ślubna. Uczniowie technikum oraz branżowej szkoły z klas
o profilu fryzjerskim wyczarowywali na głowach modelek prawdziwe arcydzieła.
Jury miało wiele trudności, aby ze wszystkich wykonanych upięć wybrać te, które najbardziej
zachwyciły wykonaniem, oryginalnością, dodatkowo ocenie podlegały: makijaż oraz strój
modelek oraz kreatywność młodych fryzjerów. Oceniając wszystkie elementy stylizacji,
jurorzy zdecydowali się przyznać następujące lokaty i wyróżnienia:
I miejsce - Weronika Lewicka, kl. 3Az
II miejsce - Ksenia Otka, kl. 2c
III miejsce - Daria Pabis, kl. 2Az
Wyróżnienie - Sabina Sznura, kl. 2c

Puchary dla uczniów branżowej szkoły ufundował także Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Gliwicach. Dyrektor Pan Wiesław Jabłoński oraz Starszy Cechu Pan Andrzej Zarzycki przyznali
nagrody uczennicom:
I miejsce - Weronika Lewicka, kl. 3Az
II miejsce - Daria Pabis, kl. 2Az
III miejsce - Natalia Swientek kl. 1Az
Sponsorem nagród dla laureatów, ale także wszystkich uczestników konkursu była hurtownia
fryzjersko - kosmetyczna Eurex. Panu Prezesowi Pawłowi Żychiewiczowi dziękujemy za materialne
wsparcie naszej inicjatywy.
Organizatorem konkursu była pani Agnieszka Drozd, przy pomocy pani Ewy Oleszowskiej – Pakosz,
a o oprawę artystyczną zadbała pani Katarzyna Koprowicz.
Dziękujemy Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach za objęcie konkursu patronatem,
Hurtowni Fryzjersko – Kosmetycznej Eurex za ufundowanie nagród, Jurorom za pracę, nauczycielom
oraz pracodawcom, u których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu za przygotowanie uczniów
do konkursu oraz wszystkim uczestnikom za ogrom pracy i zaangażowanie.
Do zobaczenia za rok!


 

 
UWAGA

Organizatorzy Wyborów Miss i Mistera GCE informują, że impreza została przeniesiona
z dnia 14.03.2018 r., na środę 4.04.2018 r..
Wcześniej odbędzie się jeszcze próba o dacie której będzie podana informacja.
Prosi się kandydatów i kandydatki o przygotowanie strojów: schludnego codziennego,
sportowego i galowego.
UWAGA! - jest jeszcze możliwość zgłoszenia swego udziału.


 

 
„Kochaj psisko, wspomóż schronisko!”

To akcja, którą od kilku lat Samorząd Szkolny Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach
realizuje w miesiącach zimowych. W tym roku opiekunki Samorządu Panie Katarzyna Koprowicz
oraz Katarzyna Ruman zainicjowały wśród uczniów pomysł wykonania bud dla zwierząt z gliwickiego
schroniska. Odzew uczniów był natychmiastowy. Uczniowie Patrick Pordzik oraz Szymon Szejka
z klasy 3a technikum samodzielnie wykonali budy dla psów. Widząc tak duże zaangażowanie,
wsparli ich koledzy z klasy, wykonując trzecią budę na zajęciach w Centrum Kształcenia Praktycznego
pod opieką nauczycieli: Pana Bernarda Pyki, Pana Zenona Stalisia oraz przy wsparciu Pana Wicedyrektora
Pawła Sygita. Dziękujemy wszystkim uczniom za ogrom pracy i serce okazane zwierzętom, zwłaszcza,
że, jak pokazała pogoda, ciepłe schronienie obecnie jest bardzo potrzebne zwierzakom.