Aktualności
Klasa patronacka „Opla” w GCE

Monter Mechatronik KLASA PATRONACKA Opel (GMMP) Gliwice

 Nauka w klasie od 1 września 2016 r.

Monter mechatronik to zawód z przyszłością, ponieważ skupia
w sobie wiedzę z wielu obszarów: od mechaniki, obróbki
skrawaniem, elektroniki, pneumatyki i hydrauliki poczynając,
na programowaniu komputerowym czy technikach sterowania
kończąc. Ponadto instaluje i konserwuje zespoły elektryczne
i komponenty oraz instaluje zespoły i części składowe w maszynach
i w systemach. Oprócz tego zajmuje się montażem i demontażem
oraz kontrolą maszyn, systemów i urządzeń.
W trakcie trzyletniej nauki praktyczna nauka zawodu odbywa się praktyki na terenie zakładu (GMMP)
Opel Gliwice oraz Centrum Kształcenia Praktycznego Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie są zatrudnieni na okres kształcenia jako pracownicy młodociani
w (GMMP) Opel Gliwice, dzięki czemu otrzymują miesięczne wynagrodzenie przez cały okres trwania nauki.
Program kształcenia w klasie patronackiej umożliwia uzyskanie polskiego w OKE i niemieckiego AHK
zawodowego świadectwa kwalifikacyjnego. Po ukończeniu szkoły uczniowie mają pierwszeństwo do
zatrudnienia w (GMMP) Opel Gliwice

Zapraszamy


 

 
Anomalia

W dniu 24.05.2016r. uczniowie klasy 2c i 3e skorzystali z zaproszenia samorządu studenckiego
Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i uczestniczyli
w studenckim święcie ANOMALIA. Podczas wizyty uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną
wydziału, uczestniczyli w proponowanych przez studentów ćwiczeniach i pokazach oraz zwiedzili
laboratoria różnych Katedr i Zakładów. W laboratoriach mieli możliwość zobaczenia: jak oczyszcza
się surowe ścieki, jak usunąć z nich trudne zanieczyszczenia takie jak np. hormony, można było
też samodzielnie sprawdzić jak ciekły azot działa na zanurzone w nim roślinki, owoce i lateksowe
rękawiczki. Na zakończenie wizyty w ramach integracji uczniowie wspólnie ze studentami grillowali
kiełbaski i uczestniczyli w koncertach.


 

 
Uczniowie GCE w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

11 maja 2016 r. uczniowie klas pierwszych Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego wzięli udział
w cyklu wykładów i ćwiczeń w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.
Wizyta edukacyjna, na którą zaprosiła nas fundacja, to wyjątkowa okazja zapoznania się z dorobkiem
pracowni sztucznego serca, biocybernetyki oraz bioinżynierii, a także systemami mechanicznego
wspomagania serca oraz robotami medycznymi Robin Heart.


 

 
VII edycja Dnia Nauki i Przemysłu

20 maja 2016 r. w Gliwickim Parku Naukowo-Technologicznym przy Politechnice Śląskiej
odbyły się VII edycja Nauki i Przemysłu.
W tym roku do grona prezentujących się firm, instytucji i jednostek naukowych
dołączyło po raz kolejny Górnośląskie Centrum Edukacyjne. Byliśmy jedyną szkołą
ponadgimnazjalną wśród wystawców. Reprezentowało nas Laboratorium GCE
we współpracy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
oraz nauczyciele przedmiotów mechatronicznych wraz z podopiecznymi. Ekspozycje
dotyczyły zawodów technika analityka, echnika ochrony środowiska oraz technika
mechatronika. To zawody związane branżą przyrodniczą, ochroną środowiska oraz przemysłem.
Uczniowie prezentowali efektowne eksperymenty i analizy chemiczne a także
prace w postaci samodzielnie wykonanych stanowisk oraz innowacyjnych projektów,
jak np. mioelektryczna proteza ręki.
Stoiska GCE były licznie odwiedzane przez gości targów: dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
Zainteresowani mogli również poznać sprzęt, zautomatyzowane układy
mechatroniczne oraz aparaturę stosowaną na zajęciach w szkolnym laboratorium.


 

 

 
UWAGA
DYPLOMY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW,
KTÓRZY UZYSKALI WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE 29 KWIETNIA 2016
(oraz zdali egzaminy w kwalifikacjach wyodrębnionych dla danego zawodu),
MOŻNA ODBIERAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY OD 24 MAJA 2016 (wtorek)
PO GODZINIE 10.00

 
 
NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE...

Uczniowie kl. 1b i 1c uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej z fizyki i geografii do Ogrodu
Doświadczeń w Krakowie.
W Ogrodzie przygotowanych jest około 60 stanowisk eksperymentalnych, gdzie poprzez
bezpośrednie doświadczenie poznaje się prawa przyrody odczuwając je własnymi zmysłami.
Jest to miejsce, gdzie zabawa splata się z nauką, a fizyka przestaje być trudnym przedmiotem
ze szkolnych podręczników. W Ogrodzie każdy może odkryć ,że jest cząstką natury i podlega
jej prawom. Harmonia ruchu wahadła , piękno barw, wibracja dźwięków poprzez bezpośrednie
doświadczanie skłaniają do refleksji i samodzielnych poszukiwań.


 

 
Kolejny Turniej Piłki Nożnej O Puchar Dyrektora Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego

W dniu 12.05.2016 r. na hali sportowej naszej szkoły odbył się kolejny
turniej piłki nożnej halowej dla uczniów szkół gimnazjalnych.
W tegorocznej imprezie wystąpiło 8 drużyn : Gimnazjum nr 10, Gimnazjum nr 8,
Gimnazjum nr 19, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 15,
Gimnazjum nr 4 z Knurowa oraz Gimnazjum z Rudzińca
Po bardzo wyrównanej i zaciętej rywalizacji, obfitującej w wiele
nieoczekiwanych zwrotów akcji, najlepszą drużyną turnieju została drużyna
Gimnazjum nr 8 wyprzedzając reprezentację Gimnazjum nr 11 oraz Gimnazjum z Rudzińca.
Gratulujemy zwycięskiej drużynie i zapraszamy ponownie za rok


 

 
....

Z przykrością zawiadamiamy, że po długich zmaganiach z ciężką chorobą 17 maja
zmarła Pani Anna Zaryczańska-Białas.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyszli, by Ją pożegnać
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych".


 

 
„Tajemniczy Świat Chemii”

Dobiegł końca cykl zajęć w laboratorium chemicznym GCE skierowany do gimnazjalistów.
Zajęcia były efektem podpisania umowy przez Dyrektora GCE Bogumiłę Kluszczyńską ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego reprezentowanym
przez Panią Krystynę Wojarską
Cykl zajęć nosił tytuł „Tajemniczy Świat Chemii” i obejmował tematykę:

  • Tajniki kosmetyków,
  • Barwy chemii,

Nauczyciele GCE prowadzący zapoznali młodzież z podstawową wiedzą o emulsji i zasadami
techniki laboratoryjnej. Uczestnicy warsztatów samodzielnie w Szkolnym Laboratorium
Chemicznym wykonywali naturalne kosmetyki: krem, śmietankę i mydło. Wykonane wyroby
kosmetyczne młodzież zabrała do domu i może stosować w pielęgnacji skóry.
Ponadto gimnazjaliści sami doświadczyli jak kolorowy może być świat chemii podczas
zajęć "Barwy chemii. Podczas zajęć nie tylko było wielobarwnie, ale również wesoło.