Aktualności
Zapisy na turniej piłki nożnej halowej chłopców

W roku szkolnym 2016/17 odbędzie się kolejny turniej piłki nożnej chłopców naszej szkoły.
Zapraszamy zainteresowane klasy do udziału. Wymagane jest zgłoszenie drużyny klasowej
(lista zawodników z danej klasy) u nauczycieli Wychowania Fizycznego do dnia 7.10.2015 roku.
Możliwe jest łączenie się klas w przypadku gdy w danej klasie jest mała ilość chłopców.
Turniej rozgrywany będzie po godzinie 15.05 w środy
Dodatkowe informacje można uzyskać u nauczyciela WF Dariusza Bul


 

 
Hirschvogel Components Poland

 

W dniu 20 września 2016 r. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym odbyło się spotkanie Dyrektora GCE
Bogumiły Kluszczyńskiej z przedstawicielami Fundacji Frank Hirschvogel reprezentowanej przez
członków zarządu: Pana Waltera Pischela, Armina H. Maudricha, menagera fundacji,
Panią Stephanie Klotz oraz przedstawicieli Firmy Hirschvogel Components Poland Dyrektora
ds. produkcji Panią Renatę Bal-Burzawę i Pana Marcina Zwiernika.
Celem spotkania było ustalenie zasad wzajemnej współpracy, w tym ufundowania nagród dla
najlepszych uczniów Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzących
w skład naszej placówki.


 

 
Wycieczka integracyjna

20 września klasa Ic wraz z wychowawcą Barbarą Kostką oraz opiekunem Henrykiem Zydkiem
udała się na wycieczkę integracyjną do Ustronia. Pierwszoklasiści najpierw weszli na górę Równicę
a następnie sprawdzili swoją sprawność w Parku Linowym. Na koniec odpoczęli w "Czarcim Kopytku".

Pogoda i humory dopisały.


 

 
Spacerem po Zatorzu

Od 1 września 2016 r. Górnośląskie Centrum Edukacyjne jest jedną z dwóch szkół w Gliwicach,
które goszczą wśród uczniów klas pierwszych młodzież z Ukrainy.

16 września 2016 r. w ramach poznawania przeszłości i kultury regionu nasi nowi uczniowie,
korzystając z pięknej pogody, uczestniczyli po raz pierwszy w krótkiej wycieczce - wspólnym
spacerze po Zatorzu. Wielokulturowość i historia stały się głównym tematem rozmów - a ich
podsumowaniem stała się wizyta w gliwickim muzeum na Szlaku Zabytków Techniki.
Radiostacja Gliwicka wzbudziła ogromne zainteresowanie przyszłych absolwentów
technikum mechatronicznego.

Już planujemy zwiedzanie kolejnych atrakcji Szlaku.

 


 

 
„Spotkania z historią w filmach polskich”. Cykl I – od 1939 roku do 1970

W czwartek 22 września 2016 r. o godzinie 15.30 odbędzie się w naszej szkole pokaz filmu
Andrzeja Wajdy pod tytułem „Katyń”. Tym samym rozpoczniemy cykl spotkań z filmami polskimi,
których tematem są wydarzenia związane ze współczesną historią. Każda z projekcji zostanie
poprzedzona krótkim wykładem nauczyciela historii lub nauczyciela języka polskiego. Na filmowe
spotkania z przeszłością zapraszamy przede wszystkim uczniów klas pierwszych technikum oraz
klas czwartych przygotowujących się do matury , ze względu na treści omawiane na zajęciach
lekcyjnych. Oczywiście wstęp jest wolny dla każdego ucznia GCE. Podsumowaniem „Cyklu I”
będzie konkurs historyczno-filmoznawczy, który odbędzie się pod koniec kwietnia. Kolejne dzieła
przewidziane do wspólnego oglądania to:
„Miasto 44” w reż. Jana Komasy  - październik
„Lista Schindlera” w reż. Stevena Spielberga – listopad
„Pokłosie” w reż. Władysława Pasikowskiego – grudzień
„Róża” w reż. Wojciecha Smarzowskiego – styczeń
„Przesłuchanie” w reż. Ryszarda Bugajskiego – luty
„Poznań 1956” w reż. Filipa Bajona – marzec
„Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł” w reż. Antoniego Krauze - kwiecień


 

 
Zebranie z Rodzicami

21 września 2016 r. o godzinie 16.00 w auli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego
przy ulicy Okrzei 20 w Gliwicach rozpocznie się spotkanie Pani Dyrektor
z Rodzicami Uczniów klas pierwszych.
Po nim odbędą się zebrania
wychowawców z Rodzicami według przydziału sal udostępnionego w holu
na parterze szkoły.


Pozostałe klasy o godzinie 16.00  rozpoczynają  spotkania z wychowawcami
w salach
- harmonogram również będzie dostępny przy wejściu do budynku głównego GCE.

Zapraszamy!

 


 

 
Fraktale

Uczniowie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach w ubiegłym roku szkolnym
uczestniczyli w międzynarodowym przedsięwzięciu naukowym "Sierpiński Carpet Project".
W rozpoczynającym się roku szkolnym 2016/2017 uczniowie wraz z nauczycielami matematyki
p.Anną Kopeć oraz p.Iwoną Lipnicką- Kościelniak postanowili uczestniczyć w nowej inicjatywie popularyzatorskiej, promującej geometrię fraktalną. W trakcie projektu "zaFRAKTALuj się"
dwóch uczniów naszej szkoły - ambasadorów projektu- weźmie udział w warsztatach na
Politechnice Śląskiej, wszyscy zainteresowani wysłuchają wykładu na temat generowania
fraktali. I najważniejsze, na podstawie samouczka zamieszczonego na stronie projektu,
każdy uczeń będzie mógł samodzielnie zaprojektować własny fraktal, przesłać go na
Politechnikę. Najciekawsze fraktale wezmą udział w konkursie. Dla zwycięzców przewidziano
bardzo atrakcyjne nagrody, min. dron, tablet, odtwarzacz MP4 i mnóstwo innych gadżetów.
O tym jak wykonać fraktal i przesłać go do koordynatorów można dowiedzieć się na
stronie projektu www.zafraktalujsie.polsl.pl


 

 
Uroczystość otwarcia klasy patronackiej zakładów GMMP Opel i przekazanie opla gliwickiej edukacji

1 września 2016 r. w auli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w obecności wyjątkowych gości oraz przedstawicieli mediów odbyła się oficjalna uroczystość
otwarcia klasy patronackiej zakładów GMMP Opel.

Zaszczycili nas swoją obecnością:
Adam Neuman - Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Jacek Płowiec - Dyrektor
Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach, Andrzej Korpak - Dyrektor
General Motors Manufacturing Poland, Jacek Żarnowiecki - Dyrektor Personalny GMMP
Grzegorz Smołka, Bożena Baldysz, rzegorz Kucharek reprezentujący GMMP Opel
oraz Andrzej Zarzycki - Starszy Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Gliwicach, Wiesław Jabłoński - Dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w Gliwicach, jak również Krzysztof Malinowski - właściciel firmy MASZ,
Henryk Gold - kierownik warsztatów szkolnych firmy MASZ i Stanisław Dyba
- kierownik warsztatów szkolnych firmy PROTOR.

Pani Dyrektor Bogumiła Kluszczyńska miała niezwykłą przyjemność wraz z Panem Dyrektorem
Andrzejem Korpakiem dokonać uroczystego otwarcia jedynej w naszym regionie klasy objętej patronatem
koncernu samochodowego.
To prestiżowe przedsięwzięcie jest efektem porozumienia pomiędzy
GMMP Opel Gliwice a Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, którego celem było stworzenie klasy
zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie monter mechatronik. Program kształcenia
w klasie patronackiej jest wyprzedzeniem reformy szkolnictwa zawodowego – założenia ścisłej współpracy
zakładu przemysłowego z placówką oświatową.
A oto jego cele:
- uczniowie przez cały okres trwania nauki będą zatrudnieni w zakładach Opla,
- realizować będą program nauczania obejmujący zakres ształcenia obowiązujący w Polsce i w Niemczech,
- trzyletnia edukacja pozwoli uczniom klasy patronackiej na uzyskanie polskiego (w OKE
i niemieckiego (AHK) zawodowego świadectwa kwalifikacyjnego,
- po kończeniu szkoły absolwenci mają pierwszeństwo zatrudnienia w GMMP Opel Gliwice.
Podczas uroczystości, w imieniu GMMP Opel, przedstawicielom gliwickiej edukacji przekazany został
jeden z produkowanych  Gliwicach samochodów – do wykorzystania w celach dydaktycznych.
Symboliczne kluczyki uroczyście debrał z rąk Pana Dyrektora Andrzeja Korpaka Dyrektor Zespołu Szkół
Samochodowych w Gliwicach Pan Jacek Płowiec.
Podczas tego wyjątkowego spotkania padło wiele słów podziękowań, gratulacji i zapewnień
o owocnej  współpracy przedstawicieli włodarzy Gliwic, gliwickiego przemysłu, Cechu Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorczości oraz pracodawców i oczywiście przedstawicieli gliwickich
placówek oświatowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za zaszczycenie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego swą
obecności w tej historycznej dla szkoły chwili.

Relacja w TV Imperium 


 

 
Wyprawka szkolna 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc zostaje skierowana do uczniów: słabowidzących,
niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością
intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem w tym z zespołem
Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, w którym mowa w art 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty
Termin składania wniosków do Dyrektora szkoły upływa 30 września 2016r.
Szczegółowe informacje można uzyskać u pedagogów szkolnych /pok.4a/