Aktualności
Zebranie z Rodzicami
Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolnym zebranie z Rodzicami,
które odbędzie się w najbliższą środę 31 maja 2017 r. o godzinie 17.00.
 
Niezwykle owocna współpraca General Motors Manufacturing Poland
General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. od wielu już lat współpracuje z Górnośląskim
Centrum Edukacyjnym. Efektem porozumień firmy z placówką oświatową jest przekazanie
w ciągu ostatnich kilku miesięcy przez zakłady Opla sprzętu, który zostanie wykorzystany
w celach dydaktycznych podczas zajęć uczniów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej,
w szczególności klasy patronackiej Opla. Szkoła została doposażona w 35 monitorów nowej
generacji LCD, 10 komputerów stacjonarnych, 5 laptopów. Dzięki nowemu sprzętowi podniesiono
również standard pracowni multimedialnej w bibliotece GCE. Utworzono nowe pracownie.
Pierwsza z nich, pracownia pomiarów mechanicznych, dzięki uruchomieniu maszyny
współrzędnościowej wykorzystywanej podczas produkcji samochodów, pozwoli uczniom podczas
zajęć dokonywać dokładnych pomiarów geometrycznych z dokładnością 0,001mm różnych
gabarytowo elementów. Płyta pomiarowa wykorzystywana była do sprawdzenia poprawności
konstrukcji całego samochodu, teraz może służyć będzie do badania efektów pracy uczniów.
Pracownia druga, mechatroniczna, wyposażona jest w stanowiska ćwiczeniowo-egzaminacyjne
z układami mechatronicznymi, w skład których wchodzą systemy sterowania, obwody elektryczne
i układy elektropneumatyczne. Służą one do realizacji ćwiczeń z zakresu montażu, rozruchu,
eksploatacji oraz naprawy tychże układów w warunkach charakterystycznych dla przemysłu.
Warto podkreślić, że stanowiska te spełniają kryteria niezbędne do przeprowadzania egzaminów
certyfikowanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową.
To dopiero początek. Firma General Motors i Górnośląskie Centrum Edukacyjne liczą na trwałą
i szeroką współpracę.

 
 
Praktyki zawodowe w Niemczech i stypendia dla najlepszych absolwentów, wycieczki przedmiotowe i specjalistyczny sprzęt – wszystko w GCE

W 2016 roku niemiecka firma Hirschvogel Components Poland z polską filią w Gliwicach zawarła
porozumienie z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym. Celem współpracy jest wzmocnienie
kontaktów, wspomaganie oraz promocja kształcenia zawodowego uczniów, w szczególności
w dziedzinach mechaniki, mechatroniki, automatyki i robotyki, oraz wymiana doświadczeń
między pracownikami firmy a nauczycielami. Dlatego też firma Hirschvogel objęła patronatem
edukację zawodową uczniów kształcących się w zawodach technik mechanik, technik mechatronik,
mechanik monter maszyn i urządzeń, elaktromechanik, ślusarz, zobowiązując się także do pomocy
przy organizacji i realizacji praktyki zawodowej technika mechanika i technika mechatronika,
konsultacji w zakresie rozbudowy oraz modernizacji bazy technodydaktycznej szkolnych pracowni
mechanicznych oraz realizacji wycieczek, których celem jest zapoznanie się z nowymi technologiami
stosowanymi w przemyśle. W konsekwencji podjętej współpracy uczniowie technikum mogą
odbywać praktyki zawodowe w firmie Hirschvogel a najlepsi absolwenci mają także możliwość
zatrudnienia w tej niemieckiej firmie. Dlatego też przedstawiciele Hirschvogla są również obecni
podczas Dni Otwartych szkoły. Kolejnym etapem podjętej współpracy stało się podpisanie w roku
szkolnym 2016/2017 porozumienia z Fundacją Franka Hirschvogla - organizacją non-profit
wspierającą naukę i rozwój. Górnośląskie Centrum Edukacyjne to jedyna szkoła w Polsce wyróżniona
w ten sposób. W ramach porozumienia Fundacja postanowiła corocznie przyznawać stypendium
dla 6 najlepszych uczniów: 3 absolwentów technikum oraz 3 absolwentów zasadniczej szkoły
zawodowej kształcących się w zawodach związanych z branżą mechaniczną, elektryczną,
elektroniczną oraz mechatroniczną. Zwieńczeniem podjętej współpracy firmy i szkoły jest
zaangażowanie w dwa przedsięwzięcia: przygotowania okolicznościowych medali oraz statuetek,
jak również możliwość odbycia praktyki zawodowej (stażu) przez uczniów technikum w siedzibie
firmy w centrum szkoleniowym Hirschvogla - w niemieckim Denklingen. Projekt pierwszy
zakłada zaprojektowanie i wykonanie dwóch wzorów pamiątek z logo szkoły i firmy.
Udział w tym zadaniu to dla uczniów szansa na zdobycie umiejętności obsługi programu
Coreldraw oraz specjalistycznego sprzętu, w tym wypadku plotera laserowego zakupionego
przez firmę Hirschvogel dla GCE na  potrzeby tego przedsięwzięcia. Projekt drugi zakłada
odbycie stażu przez 5 najlepszych uczniów klas trzecich Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego.
Uczniowie w ramach wyjazdu będą mieli szansę poznać różne obszary pracy w firmie
Hirschvogel (projektowanie, produkcję, elektrotechnikę) oraz pogłębić specjalistyczną wiedzę
z zakresu tych dziedzin. Warunkiem udziału w wyjeździe jest dobra znajomość języka niemieckiego. Współpraca Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego z firmą Hirschvogel Components Poland
to efekt deklarowania wspólnych celów i podobnej misji: przygotowania dobrze wykwalifikowanej
kadry pracowniczej nastawionej na nieustanny rozwój i nowoczesność.


 

 
Wieczór z Poezją

W miniony czwartek odbyło się w naszej szkole wyjątkowe spotkanie. 11 maja 2017 r. młodzież
z Klubu Aktywnej Młodzieży zabrała dorosłych w podróż przez meandry sztuki. W montażu
literacko-muzycznym przedstawili „Wieczór Poezji” , którego motywem przewodnim była podróż.
Adresatami tego literackiego przedsięwzięcia byli nauczyciele, rodzice oraz mieszkańcy dzielnicy
Zatorze, w szczególności członkowie Klubu Seniora działającego przy Radzie Dzielnicy Zatorze.
W programie wieczoru podróżowaliśmy z różnymi twórcami, od Adama Mickiewicza zaczynając,
poprzez twórczość Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Edwarda Stachury po poezję Józefa Barana.
I tak wsłuchaliśmy się w teksty poetyckie, kontemplując tę wyjątkową chwilę przy blasku świec,
otuleni zapachem majowego bzu. Pijąc kawę i degustując specjalnie na tę okazję upieczone przez
 uczniów i nauczycieli ciasta, słuchaliśmy muzyki. Uczniowie śpiewali znane piosenki o podróżach,
a Szymon Szewczyk z klasy 3c oraz Denis Kozuba z klasy 3Bz, prezentowali utwory muzyczne
własnego autorstwa. Uzupełnieniem wieczoru, który dodatkowo wprowadził w nastrój sympatyków
poezji, był występ naszego gościa, pana Wiesława Machnika, mieszkańca dzielnicy Zatorze.
W organizację uroczystości zaangażowali się uczniowie klas 1a, 1b, 2a, 2c, 2f, 3c, 1Bz, 1Dz
 i 2Bz pod opieką pań Aleksandry Kaszowicz i Marty Słupskiej.
Ten wyjątkowy, majowy wieczór był dla nas szczególną chwilą kontaktu ze sztuką.
Warto podkreślić, że  uroczystość została zorganizowana z okazji Tygodnia Bibliotek organizowanego
w całej Polsce w dniach od 8 do 15 maja.


 

 
Nauczyciele przedmiotów zawodowych w Firmie Turck

15 maja 2017 roku na zaproszenie Firmy Turck nauczyciele przedmiotów zawodowych
mechatronicznych zwiedzali opolską siedzibę światowego producenta elementów automatyki
przemysłowej zatrudniającego ponad 4000 pracowników w 28 krajach. Nauczyciele odwiedzili
 centrum szkoleniowe Firmy Turck , zapoznając się ze specjalistycznymi stanowiskami
poświęconymi technice sieciowej, komunikacji bezprzewodowej, systemom bezpieczeństwa
 maszyn, jak również szerokiej gamie czujników. Gospodarze zadeklarowali chęć nawiązania
współpracy z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym. W konsekwencji Uczniowie GCE będą
mogli na terenie szkoły uczestniczyć w wykładach i warsztatach prowadzonych przez
pracowników Firmy Turck z wykorzystaniem najnowszych mobilnych i modułowych
stanowisk mechatronicznych. Planowane jest również doposażenie w specjalistyczny
sprzęt bazy technodydaktycznej naszej placówki.


 

 

 
Kolejna Akcja „Daj włos”
W 6 maja 2017 r. uczennice Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego z klasy 2f, Agata Mainka,
 Julia Rutkowska i Wiktoria Pater wraz z opiekunem Ewą Oleszowską–Pakosz, kolejny już raz
uczestniczyły w akcji „ Daj włos” wspomaganą przez Fundację Rak’n’Roll.
Akcja rozpropagowana była podczas Festynu zorganizowanego w Gimnazjum nr 4 na Trynku.
Fundacja Rak’n’Roll działała na rzecz pomocy dzieciom i kobietom zmagającym się z chorobą
nowotworową i cierpiącym z powodu utraty włosów.
Wszystkim którzy oddali włosy na tak szczytny cel serdecznie dziękujemy.

 
 
GCE jedyną w Gliwicach Szkołą Demokracji!!!

W roku szkolnym 2016/2017 Samorząd Szkolny pod opieką pań Katarzyny Ruman oraz
Katarzyny Koprowicz wziął udział w ogólnopolskim programie „Szkoła Demokracji”, którego
celem było zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności
uczniowskiej. Z dumą możemy się pochwalić, że jako jedyna szkoła w Gliwicach i jedna z kilku
 w województwie śląskim, otrzymaliśmy tytuł „Szkoła Demokracji” wraz z certyfikatem, który
obowiązuje do końca 2018 roku. Otrzymany certyfikat jest dokumentem poświadczającym,
że Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach spełnia wszystkie kryteria rozwoju społecznej
 aktywności, samorządności uczniowskiej i praktycznej edukacji obywatelskiej. Jego zdobycie
wymagało od nas ogromnego zaangażowania, w ramach programu poprzez organizację działań,
musieliśmy wykazać, że spełniamy kryteria zawarte w następujących obszarach: wybory
reprezentacji, komunikacja i media, działania uczniów, podejmowanie decyzji, uczenie się
 i nauczanie, zasoby i kwestie formalne, otwarta szkoła. Mamy nadzieję, że praca włożona
w spełnienie poszczególnych wymagań spowodowała zmiany, które pozostaną trwałe nie tylko
 w bieżącym roku szkolnym, ale również w następnych latach i umożliwią kolejnym rocznikom
uczniów naszej szkoły współtworzyć społeczność szkolną i wspólnie podejmować decyzje o tym,
 co dzieje się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.
Każda pozytywna zmiana wprowadzona w naszej szkole to …. sukces!


 

 
Międzypokoleniowe Kursy Komputerowe - młodzi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych

Na terenie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w czwartkowe popołudnia młodzież przejmowała
rolę nauczycieli, a ich uczniami stawali się seniorzy, studenci Uniwersytetu III Wieku. Młodzież
pomagała seniorom w opanowaniu umiejętności obsługi komputera, zwłaszcza w zakresie
korzystania z nowych mediów. Kurs trwał 6 tygodni. Jego specyficzną cechą była praca
w schemacie: jeden uczeń-profesor, jeden senior-student, co pozwoliło seniorom na rzetelne
poznanie tajników informatyki. Szkolnym koordynatorem projektu była pani Dorota Ciszewska,
a pozostałymi opiekunami były panie Aleksandra Maliszewska, Marta Słupska i Bernardeta Zalewska.
W realizację przedsięwzięcia zaangażowali się uczniowie klas: 1a, 1b, 1c, 4ce. Działania na terenie
Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego były częścią projektu „Międzypokoleniowe Kursy
Komputerowe - młodzi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych”.
Projekt został włączony w działania społecznej kampanii Pozytywni.Gliwice.pl przy wsparciu
Gliwickiego Ośrodka Metodycznego. Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych jest
zgodne z priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej w bieżącym roku szkolnym. Górnośląskie
Centrum Edukacyjne chętnie włącza się we wszelkie inicjatywy mające na celu zapobieganie
marginalizacji i szeroko pojęta współpracę międzypokoleniową.

 


 

 

 
Dobrze o nas piszą.
 
Matura 2017
 
Uczniowie Technikum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych są już Absolwentami Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
28 kwietnia 2017 roku w auli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla Uczniów klas maturalnych.
Prestiżu naszej uroczystości wręczenia Absolwentom GCE świadectw z wyróżnieniem, dyplomów i podziękowań dodała obecność niezwykle wyjątkowych Gości, których Dyrektor szkoły Pani Bogumiła Kluszczyńska miała zaszczyt powitać: Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego, profesor Politechniki Śląskiej Annę Timofiejczuk, Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
profesora Marka Gzika, Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej profesora Andrzeja Szlęka, Prodziekana tegoż wydziału Grzegorza Nowaka, Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Lesława Kmiecika, Prezesa firmy Hirschvogel Component Poland Rafała Wolanego, Agnieszkę Tartas, menadżera Fundacji Frank Hirschvogel Stephanie Klotz, Prezesa Zarządu firmy MERAWEX Grzegorza Sztandara oraz reprezentującego Prezesa Zarządu firmy Protor S.A. kierownika szkolenia praktycznego Stanisława Dybę.
Najlepsi Absolwenci spośród Uczniów kształcących się w zawodach branż mechanicznych, mechatronicznych i elektrycznych otrzymali ufundowane przez Fundację Franka Hirschvogla nagrody. Wręczył je razem z menadżerem Fundacji Stephanie Klotz prezes Zarządu Firmy Hirschvogel Rafał Wolany Uczniom klasy 4b: Adamowi Liszce, Patrykowi Szmitowi oraz Krzysztofowi Borowemu.
Natomiast 13 Absolwentom GCE Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Lesław Kmiecik wręczył legitymacje członkowskie SIMP-u.
Zwieńczeniem uroczystości było złożenie listów pochwalnych przez Dyrektora szkoły Bogumiłę Kluszczyńską na ręce Rodziców wyróżniających się Uczniów.
Jesteśmy niezwykle dumni z tak wspaniałych Absolwentów, szczególnie, że gratulacjom i pochwałom składanym przez naszych Gości – dziekanów Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz współpracujących i zaprzyjaźnionych z GCE firmami prezesów nie było końca.
Życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych oraz sukcesów i dalszego rozwoju.