Zebrania i konsultacje dla Rodziców

W najbliższą środę 29 marca 2017 r. o godzinie 17.00 odbędą się zebrania z Rodzicami Uczniów
klas maturalnych. Natomiast w godzinach od 17.00 do 18.00 odbędą się konsultacje dla Rodziców
pozostałych klas.
Zapraszamy.