„Kto czyta, żyje podwójnie”

W środę 29 marca br. odbył się szkolny konkurs czytania pt. „Czytanie jest sztuką”. Konkurs
przeznaczony był dla uczniów naszej szkoły i miał na celu doskonalenie umiejętności poprawnego,
zrozumiałego i pięknego czytania oraz zachęcanie do czytelnictwa.
Uczniowie mogli zaprezentować wybrany przez siebie tekst wiersza, powieści czy artykułu
z czasopisma popularno-naukowego. Wystąpieniom uczniów przysłuchiwało się jury
składające się z nauczycielek języka polskiego oraz  wicedyrektor GCE  Katarzyny Remplewicz.
Oto wyniki tego konkursu:

I miejsce: Paulina Frohlich kl.1a
II miejsce: Ignacy Znamirowski kl.1b
III miejsce: Julia Smolarczyk kl.3c

Wyróżnienia: Agata Mainka (2f); Jakub Kanciała (1a); Emanuela Lewtak (3c).
Dyplomy wraz z nagrodami (oczywiście książkami!) uczniowie otrzymają na najbliższym apelu szkolnym.
Serdecznie wszystkim gratulujemy!