Akademia Młodego Kierowcy

W poniedziałek 3 marca 2017uczniowie naszej szkoły (klasy 1a, 1b, 1c, 2Az, 2Bz, 2Dz) wzięli
 udział w Akademii Młodego Kierowcy. Jest to jedno z przedsięwzięć realizowanych przez Wydział
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Katowicach i Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach w kampanii “Z młodym kierowcą w drodze
po doświadczenie”, które ma na celu ograniczenie ilości wypadków drogowych oraz zmniejszenie
ich negatywnych skutków. Uczestnicy wzięli udział w wykładzie nt. Uczestnictwa młodych
kierowców w ruchu drogowym oraz czynników mających wpływ na ich bezpieczeństwo
na drogach woj. Śląskiego. Po wykładzie uczniowie skorzystali z symulatora wypadku,
który między innymi miał przekonać ich o tym jakie ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa.