"...najważniejsze jest to, (...) by nigdy nie pozostawać biernym wobec zła"

19 kwietnia 1943 roku wybuchło zbrojne powstanie w getcie warszawskim. Społeczność
żydowska postanowiła się bronić. Przeciwko niemieckim oddziałom wkraczającym do getta
 wystąpiło około 600 powstańców, którzy walczyli pod dowództwem komendanta
Mordechaja Anielewicza. Niemcy zaangażowali około 5 000 ludzi sił SS i policji wspieranych
 przez czołgi i artylerię. Nad całością niemieckich sił dowództwo sprawował
generał Juergen von Stroop. Mimo ogromnego bohaterstwa żydowskich powstańców
16 maja 1943 roku walki ustały, a generał Stroop meldował: "Żydowska dzielnica w Warszawie
 przestała istnieć".