Uczniowie Technikum nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych są już Absolwentami Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
28 kwietnia 2017 roku w auli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla Uczniów klas maturalnych.
Prestiżu naszej uroczystości wręczenia Absolwentom GCE świadectw z wyróżnieniem, dyplomów i podziękowań dodała obecność niezwykle wyjątkowych Gości, których Dyrektor szkoły Pani Bogumiła Kluszczyńska miała zaszczyt powitać: Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego, profesor Politechniki Śląskiej Annę Timofiejczuk, Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej
profesora Marka Gzika, Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej profesora Andrzeja Szlęka, Prodziekana tegoż wydziału Grzegorza Nowaka, Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Lesława Kmiecika, Prezesa firmy Hirschvogel Component Poland Rafała Wolanego, Agnieszkę Tartas, menadżera Fundacji Frank Hirschvogel Stephanie Klotz, Prezesa Zarządu firmy MERAWEX Grzegorza Sztandara oraz reprezentującego Prezesa Zarządu firmy Protor S.A. kierownika szkolenia praktycznego Stanisława Dybę.
Najlepsi Absolwenci spośród Uczniów kształcących się w zawodach branż mechanicznych, mechatronicznych i elektrycznych otrzymali ufundowane przez Fundację Franka Hirschvogla nagrody. Wręczył je razem z menadżerem Fundacji Stephanie Klotz prezes Zarządu Firmy Hirschvogel Rafał Wolany Uczniom klasy 4b: Adamowi Liszce, Patrykowi Szmitowi oraz Krzysztofowi Borowemu.
Natomiast 13 Absolwentom GCE Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Lesław Kmiecik wręczył legitymacje członkowskie SIMP-u.
Zwieńczeniem uroczystości było złożenie listów pochwalnych przez Dyrektora szkoły Bogumiłę Kluszczyńską na ręce Rodziców wyróżniających się Uczniów.
Jesteśmy niezwykle dumni z tak wspaniałych Absolwentów, szczególnie, że gratulacjom i pochwałom składanym przez naszych Gości – dziekanów Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz współpracujących i zaprzyjaźnionych z GCE firmami prezesów nie było końca.
Życzymy powodzenia podczas egzaminów maturalnych oraz sukcesów i dalszego rozwoju.