Międzypokoleniowe Kursy Komputerowe - młodzi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych

Na terenie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w czwartkowe popołudnia młodzież przejmowała
rolę nauczycieli, a ich uczniami stawali się seniorzy, studenci Uniwersytetu III Wieku. Młodzież
pomagała seniorom w opanowaniu umiejętności obsługi komputera, zwłaszcza w zakresie
korzystania z nowych mediów. Kurs trwał 6 tygodni. Jego specyficzną cechą była praca
w schemacie: jeden uczeń-profesor, jeden senior-student, co pozwoliło seniorom na rzetelne
poznanie tajników informatyki. Szkolnym koordynatorem projektu była pani Dorota Ciszewska,
a pozostałymi opiekunami były panie Aleksandra Maliszewska, Marta Słupska i Bernardeta Zalewska.
W realizację przedsięwzięcia zaangażowali się uczniowie klas: 1a, 1b, 1c, 4ce. Działania na terenie
Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego były częścią projektu „Międzypokoleniowe Kursy
Komputerowe - młodzi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wśród osób starszych”.
Projekt został włączony w działania społecznej kampanii Pozytywni.Gliwice.pl przy wsparciu
Gliwickiego Ośrodka Metodycznego. Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu osób starszych jest
zgodne z priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej w bieżącym roku szkolnym. Górnośląskie
Centrum Edukacyjne chętnie włącza się we wszelkie inicjatywy mające na celu zapobieganie
marginalizacji i szeroko pojęta współpracę międzypokoleniową.