GCE jedyną w Gliwicach Szkołą Demokracji!!!

W roku szkolnym 2016/2017 Samorząd Szkolny pod opieką pań Katarzyny Ruman oraz
Katarzyny Koprowicz wziął udział w ogólnopolskim programie „Szkoła Demokracji”, którego
celem było zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności
uczniowskiej. Z dumą możemy się pochwalić, że jako jedyna szkoła w Gliwicach i jedna z kilku
 w województwie śląskim, otrzymaliśmy tytuł „Szkoła Demokracji” wraz z certyfikatem, który
obowiązuje do końca 2018 roku. Otrzymany certyfikat jest dokumentem poświadczającym,
że Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach spełnia wszystkie kryteria rozwoju społecznej
 aktywności, samorządności uczniowskiej i praktycznej edukacji obywatelskiej. Jego zdobycie
wymagało od nas ogromnego zaangażowania, w ramach programu poprzez organizację działań,
musieliśmy wykazać, że spełniamy kryteria zawarte w następujących obszarach: wybory
reprezentacji, komunikacja i media, działania uczniów, podejmowanie decyzji, uczenie się
 i nauczanie, zasoby i kwestie formalne, otwarta szkoła. Mamy nadzieję, że praca włożona
w spełnienie poszczególnych wymagań spowodowała zmiany, które pozostaną trwałe nie tylko
 w bieżącym roku szkolnym, ale również w następnych latach i umożliwią kolejnym rocznikom
uczniów naszej szkoły współtworzyć społeczność szkolną i wspólnie podejmować decyzje o tym,
 co dzieje się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.
Każda pozytywna zmiana wprowadzona w naszej szkole to …. sukces!