Kolejna Akcja „Daj włos”
W 6 maja 2017 r. uczennice Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego z klasy 2f, Agata Mainka,
 Julia Rutkowska i Wiktoria Pater wraz z opiekunem Ewą Oleszowską–Pakosz, kolejny już raz
uczestniczyły w akcji „ Daj włos” wspomaganą przez Fundację Rak’n’Roll.
Akcja rozpropagowana była podczas Festynu zorganizowanego w Gimnazjum nr 4 na Trynku.
Fundacja Rak’n’Roll działała na rzecz pomocy dzieciom i kobietom zmagającym się z chorobą
nowotworową i cierpiącym z powodu utraty włosów.
Wszystkim którzy oddali włosy na tak szczytny cel serdecznie dziękujemy.