Nauczyciele przedmiotów zawodowych w Firmie Turck

15 maja 2017 roku na zaproszenie Firmy Turck nauczyciele przedmiotów zawodowych
mechatronicznych zwiedzali opolską siedzibę światowego producenta elementów automatyki
przemysłowej zatrudniającego ponad 4000 pracowników w 28 krajach. Nauczyciele odwiedzili
 centrum szkoleniowe Firmy Turck , zapoznając się ze specjalistycznymi stanowiskami
poświęconymi technice sieciowej, komunikacji bezprzewodowej, systemom bezpieczeństwa
 maszyn, jak również szerokiej gamie czujników. Gospodarze zadeklarowali chęć nawiązania
współpracy z Górnośląskim Centrum Edukacyjnym. W konsekwencji Uczniowie GCE będą
mogli na terenie szkoły uczestniczyć w wykładach i warsztatach prowadzonych przez
pracowników Firmy Turck z wykorzystaniem najnowszych mobilnych i modułowych
stanowisk mechatronicznych. Planowane jest również doposażenie w specjalistyczny
sprzęt bazy technodydaktycznej naszej placówki.