Niezwykle owocna współpraca General Motors Manufacturing Poland
General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. od wielu już lat współpracuje z Górnośląskim
Centrum Edukacyjnym. Efektem porozumień firmy z placówką oświatową jest przekazanie
w ciągu ostatnich kilku miesięcy przez zakłady Opla sprzętu, który zostanie wykorzystany
w celach dydaktycznych podczas zajęć uczniów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej,
w szczególności klasy patronackiej Opla. Szkoła została doposażona w 35 monitorów nowej
generacji LCD, 10 komputerów stacjonarnych, 5 laptopów. Dzięki nowemu sprzętowi podniesiono
również standard pracowni multimedialnej w bibliotece GCE. Utworzono nowe pracownie.
Pierwsza z nich, pracownia pomiarów mechanicznych, dzięki uruchomieniu maszyny
współrzędnościowej wykorzystywanej podczas produkcji samochodów, pozwoli uczniom podczas
zajęć dokonywać dokładnych pomiarów geometrycznych z dokładnością 0,001mm różnych
gabarytowo elementów. Płyta pomiarowa wykorzystywana była do sprawdzenia poprawności
konstrukcji całego samochodu, teraz może służyć będzie do badania efektów pracy uczniów.
Pracownia druga, mechatroniczna, wyposażona jest w stanowiska ćwiczeniowo-egzaminacyjne
z układami mechatronicznymi, w skład których wchodzą systemy sterowania, obwody elektryczne
i układy elektropneumatyczne. Służą one do realizacji ćwiczeń z zakresu montażu, rozruchu,
eksploatacji oraz naprawy tychże układów w warunkach charakterystycznych dla przemysłu.
Warto podkreślić, że stanowiska te spełniają kryteria niezbędne do przeprowadzania egzaminów
certyfikowanych przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową.
To dopiero początek. Firma General Motors i Górnośląskie Centrum Edukacyjne liczą na trwałą
i szeroką współpracę.