Spotkanie

W dniu 29 maja 2017 r. odbyło się w laboratorium spotkanie przedstawicieli firmy „Witko”
z Wicedyrektorem CKP Pawłem Sygitem i nauczycielami przedmiotów zawodowych chemicznych.
Celem spotkania było nawiązanie współpracy z firmą oraz zaznajomienie się z nowoczesna aparaturą
kontrolno – pomiarową stosowaną w przemyśle chemicznym.
Konsultantem naukowym w ww. firmie jest absolwent GCE, który 17 lat temu ukończył
Technikum Chemiczne w Gliwicach.
Od nowego roku szkolnego planujemy wprowadzić cykl szkoleń i warsztatów dla uczniów
kształcących się w zawodzie technik analityk. Oferta handlowa tej firmy obejmuje wiele urządzeń
charakteryzujących się doskonałą jakością.
Chcielibyśmy, aby dewiza firmy „Państwa laboratorium naszą misją” miała udział w prowadzeniu
zajęć dydaktycznych w szkolnym laboratorium.