Akademia pipetowania

W Dniu Dziecka technicy analitycy z klas drugich i trzecich mieli okazję zapoznać się z prawidłowymi
metodami pipetowania (ważnej czynności analitycznej), korzystając z wykładu przedstawiciela
firmy Sartorius. Firmy z 150-letnią tradycją. Po ciekawym, profesjonalnie przeprowadzonym
wykładzie przystąpiono do praktycznego zastosowania poznanej metody. Za najlepsze pipetowanie o dużej
dokładności i precyzji została nagrodzona prezentem uczennica Aleksandra Pietrzak.
Uwieńczeniem zajęć było otrzymanie przez uczniów certyfikatów potwierdzających
nowo nabyte umiejętności - zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Jak przebiegały zajęcia prezentują poniższe zdjęcia.