Mateusz Kruczek laureatem Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

9 czerwca 2017 r. w Zespole Szkól im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie Uczeń klasy
3b Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego Mateusz Kruczek wziął udział w ogólnopolskim finale
(zawodach III stopnia) Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, uzyskując tytuł
Finalisty Olimpiady. Jego projekt „Model niskobudżetowej mioelektrycznej ręki” zyskał szerokie
uznanie a Mateusz otrzymał wyróżnienie uprawniające go do zwolnienia z teoretycznej części
egzaminu zawodowego. Olimpiada od 47 lat organizowana przez Polski Związek Stowarzyszeń,
Wynalazców i Racjonalizatorów została objęta honorowym patronatem Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce oraz patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak.
Prace nad przygotowaniem projektu konkursu trwały wiele miesięcy a ich zwieńczeniem było
najpierw uzyskanie I miejsca i tytułu „Młodego Lidera Innowacji Województwa Śląskiego”
w okręgowym konkursie, którego podsumowanie miało miejsce 10 kwietnia 2017 roku
w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. To II etap, po
szkolnym, eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
Projekt Mateusza Kruczka został bardzo wysoko oceniony przez wojewódzką komisję
składającą się z pracowników naukowych Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego
oraz przedstawicieli przemysłu. Dlatego, mimo że w etapie regionalnym olimpiady brały
udział szkoły z Gliwic, Częstochowy, Knurowa, Wodzisławia Śląskiego, Rybnika Jastrzębia-Zdroju,
praca naszego Ucznia została nagrodzona przez wojewódzką komisję konkursową I miejscem
w kategorii „Pomysł techniczny”. Dzięki temu racjonalizatorski projekt mioelektrycznej ręki
stał się pracą konkursową III etapu olimpiady w kategorii „Innowacje Techniczne”.
Podczas uroczystego finału Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości
w Warszawie 9 czerwca na ręce finalistów konkursu oraz ich opiekunów złożono gratulacje,
podziękowania oraz dyplomy, zaświadczenia i pamiątkowe puchary. Mateuszowi w tej wyjątkowej
chwili towarzyszyła Pani Tatiana Müller-Olszak sprawująca opiekę merytoryczną nad projektem.
Składamy podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu Mateusza.
Szczególne podziękowania pragniemy przekazać Panu Lesławowi Kmiecikowi Prezesowi SIMP
Gliwice za pomoc w realizacji projektu, potrzebną do realizacji modelu mioelektrycznej ręki oraz
Panu Wiesławowi Golcowi z Rady Osiedla Zatorze w Gliwicach za wsparcie i pomoc.
Gratulujemy!
Zdjęcia z gali olimpiady można obejrzeć na stronie internetowej Polskiego Związku Stowarzyszeń, Wynalazców i Racjonalizatorów.