IV Sośnicki Festyn Oświatowy

10 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach
odbył się IV Sośnicki Festyn Oświatowy, którego celem była integracja społeczności
oświatowej z mieszkańcami dzielnicy.
Z uwagi na 90. rocznicę przyłączenia Sośnicy do Gliwic i 100. rocznicę powstania KWK Sośnica,
festyn  promował historię dzielnicy i miasta.
Honorowy patronat nad organizacją festynu objął Prezydent Miasta Gliwice oraz Dyrektor
KWK Sośnica. W gronie zaproszonych Gości znalazła się Dyrektor Górnośląskiego Centrum
Edukacyjnego w Gliwicach Pani Bogumiła Kluszczyńska, a nasza szkoła miała osobisty wkład
w przygotowanie atrakcji festynu: uczestniczyli w nim uczniowie Technikum pod opieką
pani Katarzyny Koprowicz. Uczniowie klasy 2c o profilu technik mechatronik przygotowali
pokaz robotów, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Równie dużą uwagą cieszyli się
uczniowie klas 2f” i 3f o profilu technik usług fryzjerskich, którzy świadczyli usługi fryzjerskie
uczestnikom festynu.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.