"Nie sposób zrozumieć powojennej Europy i świata bez dogłębnej konfrontacji swojego wyobrażenia o człowieku z pozostałościami Auschwitz"

Do tak postawionej tezy mogli się ustosunkować uczniowie GCE, którzy dnia 7 czerwca 2017 r.
odwiedzili największy Cmentarz Świata jakim jest: obóz Auschwitz-Birkenau i brali udział
w warsztatach pt. "Jak mówić o Holokauście".
Czy możemy - my - współcześni wyobrazić sobie ogrom tragedii, która spotkała kobiety, dzieci,
starców i mężczyzn w tym strasznym miejscu?
Chyba nie! Jednakże pamięć i wiedza o tamtych czasach jest naszym obywatelskim obowiązkiem.
Dzięki ogromnej wiedzy i fachowości naszych przewodników tj. Pana Sebastiana i Pana Krzysztofa
ta "podróż do przeszłości" stała się nam bardziej bliska i zrozumiała, a jednocześnie niewyobrażalna
w swoim okrucieństwie i rozpaczy.