Podziękowania

Wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz gościom, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Górnośląskim Centrum
Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach w dniu 23 czerwca 2017 r.
dziękujemy za obecność.
Składamy również podziękowania aktorom i muzykom, którzy przygotowali program artystyczny
oraz paniom  Magdalenie Francuz i Barbarze Kostce za pieczę nad oprawą uroczystości.
Do zobaczenia niebawem!