Dyrektor Generalny General Motors Manufacturing Poland Andrzej Korpak, Prezes firmy Hirschvogel Component Poland Rafał Wolany,

Dyrektor Personalny GMMP Jacek Żarnowiecki, Anna Maksymowicz (GMMP),
Grzegorz Kucharek (GMMP), Agnieszka Tartas reprezentująca Firmę Hirschvogel
Component Poland, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gliwice Mariusz
Kucharz, przedstawiciel firmy PROTOR, Stanisław Dyba, Dyrektor Biura Cechu
Rzemiosł Rożnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach Wiesław Jabłoński
oraz Barbara Szpilowska członek Zarządu Cechu Rzemiosł Rożnych
i Przedsiębiorczości w Gliwicach byli gośćmi
podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2016/2017 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym, podsumowując kolejny
rok współpracy z naszą szkołą.
Ważnym elementem wizyty była prezentacja wyposażenia i możliwości nowoczesnych
pracowni mechatronicznych
, które mogły zostać uruchomione dzięki niezwykle owocnej współpracy
z General Motors Manufacturing Poland. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy
zakłady Opla przekazały nam sprzęt, który zostanie wykorzystany w celach dydaktycznych
podczas zajęć uczniów technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, w szczególności klasy
patronackiej Opla. Jest to m.in. pracownia pomiarów mechanicznych wyposażona w stanowiska
ćwiczeniowo-egzaminacyjne z układami mechatronicznymi, w skład których wchodzą systemy
sterowania, obwody elektryczne i układy elektropneumatyczne. Służą one do realizacji ćwiczeń
z zakresu montażu, rozruchu, eksploatacji oraz naprawy tychże układów w warunkach
charakterystycznych dla przemysłu. Warto podkreślić, że stanowiska te spełniają kryteria
niezbędne do przeprowadzania egzaminów certyfikowanych przez Polsko-Niemiecką Izbę
Przemysłowo-Handlową.