„Człowiek i charakter człowieka decyduje o jego wielkości – nie kult łatwizny, lecz wspinanie się wzwyż”. Aleksander Kamiński

23 czerwca 2017 r. zakończyliśmy kolejny rok szkolny w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym.
To okazja do podsumowania sukcesów, wydarzeń oraz celów osiągniętych przez społeczność
uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Uroczystość uświetnili goście, których wizyta podczas
wyjątkowych dla historii GCE momentów stała się już tradycją.
Swoją obecnością zaszczycili nas: Dyrektor Generalny General Motors Manufacturing Poland
Andrzej Korpak, Prezes firmy Hirschvogel Component Poland Rafał Wolany, Dyrektor Personalny
GMMP Jacek Żarnowiecki, Anna Maksymowicz (GMMP), Grzegorz Kucharek (GMMP),
Agnieszka Tartas reprezentująca Firmę Hirschvogel Component Poland, naczelnik Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Gliwice Mariusz Kucharz, przedstawiciel firmy PROTOR, Stanisław Dyba,
Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Rożnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach Wiesław Jabłoński
oraz Barbara Szpilowska członek Zarządu Cechu Rzemiosł Rożnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach,
gratulując sukcesów naukowych, sportowych oraz innych osiągnięć społeczności Górnośląskiego
Centrum Edukacyjnego w Gliwicach.
Podczas uroczystości dyrektor szkoły Bogumiła Kluszczyńska wręczyła najlepszym uczniom 43
świadectwa z wyróżnieniem
(35 świadectw w Technikum nr 2 oraz 8 świadectw w Zasadniczej
Szkole Zawodowej nr 1). Najwyższą średnią w szkole uzyskali Daria Pabis ze średnią ocen 5,29
z klasy 1Az oraz Emilian Olejniczak z klasy 2b (5,15)
.
Najlepsi absolwenci szkoły zawodowej w wybranych zawodach) zostali nagrodzeni, otrzymując:
Stypendium Fundacji Franka Hirschvogla: Miłosz Mirowski (klasa 3Dz), Dawid Olborski
(3Dz), Daniel Zych (3Bz)

oraz stypendium fundowane przez General Motors Manufacturing Poland dla najlepszych uczniów
klasy patronackiej Opla: Jakub Dębicki, Michał Frystacki, Michał Jaros, Fabian Kwiatkowski,
Emilian Motyka
.
Dziękujemy za włożony trud, poświęcony czas i przede wszystkim chęci.
I z radością informujemy, że rozpoczęły się wakacje.