Mateusz Kruczek uhonorowany nagrodą Gliwickiego Lauru Nauki

Z radością informujemy, że 27 listopada 2017 roku na uroczystej gali, uczeń klasy 4b
Mateusz Kruczek został uhonorowany nagrodą Gliwickiego Lauru Nauki. Nagrodę tę Mateusz
otrzymał za uzyskanie tytułu Finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych
i Wynalazczości. Tytuł  finalisty poprzedziło zdobycie I miejsca w etapie wojewódzkim tej
olimpiady. Mateusz jest również laureatem kilku międzynarodowych konkursów naukowych,
podczas których zwyciężał w rywalizacji ze studentami studiów wyższych oraz pracownikami
naukowymi tych uczelni. Przedmiotem naukowych zainteresowań Mateusza jest
mioelektryczna ręka, która w przyszłości pomoże wszystkim osobom z amputowaną dłonią.
Nasz zdolny uczeń jest jedynym pomysłodawcą i konstruktorem tego wynalazku. Wszystkich
zainteresowanych pragniemy również poinformować, że Mateusz uzyskał również stypendium
naukowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Gliwice dla wybitnie uzdolnionych uczniów
Gliwic. Ze wszystkich osiągnięć Mateusza szczególnie cieszą się jego rodzice, państwo Kruczkowie
oraz opiekun naukowy ucznia  pani Tatiana Müller-Olszak.
Dziękujemy za pomoc i wsparcie i prosimy o więcej.
A Mateuszowi życzymy dalszych sukcesów i radości tworzenia.