Wycieczka sportowo- krajoznawcza do Wisły. 5-7 stycznia 2018 r.

Uczniowie klasy 2c o profilu technik mechatronik wraz w wychowawcą klasy Barbarą Kostką
wybrali się na dwudniową wycieczkę do Wisły. Noclegi zorganizowane były w klimatycznym
schronisku w Soszowie tuż przy wyciągu narciarskim. Uczniowie wraz z nauczycielem spędzili
dzień na stoku, doskonaląc swoje umiejętności narciarskie. W przerwie miedzy zjazdami
odbyła się wycieczka piesza, stąd większość czasu uczestnicy wycieczki spędzi na świeżym
powietrzu. Pomimo zmęczenia wszyscy wrócili zadowoleni i naładowani pozytywną energią.