Poetyckie wyróżnienie

"I Turniej Jednego Wiersza organizowany przez Zespół Szkół FILOMATA w Gliwicach. Szedłem
tam z pewnym eksperymentem, ponieważ reprezentował mnie wiersz krótszy od jego tytułu -
tytuł zawierał dwa słowa, a treść składała się tylko z jednego. Nie był i nie jest to żart, ale
autentyczny i możliwy do interpretacji utwór. Bałem się, że inni, a szczególnie jurorzy, pomyślą
o nim, że to przerost formy nad treścią albo kpina z nich, poezji i tego konkursu - na szczęście,
do oceny, trafił w dobre ręce. Wiersz został wyróżniony i można rzec, że zajął miejsce tuż
przy podium".
[Arkadiusz Kasperczyk]
Zdjęcia ze zbiorów własnych oraz dzięki uprzejmości FILOMATY