Kierownik szkolenia praktycznego - mgr inż.  Joanna Jagoda-Orłowska

Kontakt:

Osobisty: pokój 106a  (I piętro - obok pokoju nauczycielskiego)

Telefoniczny: 32 231 35 76 wew. 228

Dyżury Kierownika Szkolenia Praktycznego:

poniedziałek

 11:00 - 16:00

wtorek

 (na lekcji 9:50 - 10:35) 10:45 - 12:00

środa

10:25 - 13:25 (na lekcji 13.30-15.05)

czwartek

(na lekcji 12:40 - 13:25) 13:25 - 14:15 (na lekcji 14:15- 15:05)

piątek

 9:30 - 11:30 (na lekcji 11:50 - 13:35)

 Przydatne dokumenty do pobrania

wzór umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

zaświadczenie o kontynuacji praktycznej nauki zawodu

deklaracja do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (uczeń/absolwent)

 Przydatne linki

Związek Rzemiosła Polskiego

Izba Rzemieślnicza w Katowicach

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie