CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 
 
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH – ZAOCZNE:
 
NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA
 
GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH - NAUKA TRWA 6 SEMESTRÓW
 
Kształcenie odbywa się w formie wieczorowej;
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
- 3 lata po gimnazjum; rozszerzenie ogólne
- 2 lata po zasadniczej szkole zawodowej; rozszerzenie ogólne
 
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR2
-technik usług pocztowych i finansowych (1 rok po liceum, technikum)
-technik administracji (2 lata po liceum, technikum)