Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Przeznaczone są dla osób dorosłych, które pragną zdobyć nowy zawód lub podnieść swoje
kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Kursy są bezpłatne. Minimalna liczba godzin
kształcenia
na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej
w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Kursy kwalifikacyjne
obejmują naukę tylko przedmiotów zawodowych (teoria i praktyka).
Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisje
Egzaminacyjną.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin w zakresie danej kwalifikacji,
otrzymuje świadectwo potwierdzające daną kwalifikację w zawodzie. Zdobycie wszystkich
kwalifikacji, składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu
wykształcenia będzie gwarantowało zdobycie pełnego zawodu na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej lub dyplomu technika w danym zawodzie.

 Proponujemy następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe

w roku szkolnym 2016/2017

 BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

Oznacz.

kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

 

Symbol cyfrowy zawodu

 

Nazwa zawodu,  w którym wyodrębniono daną kwalifikację

 

1

2

3

4

A.6.

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

813134

Operator urządzeń przemysłu chemicznego

311603

Technik technologii chemicznej

A.18.

Prowadzenie sprzedaży

522301

Sprzedawca

522306

Technik księgarstwa

522305

Technik handlowiec

A.19

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

Fryzjer

A.22.

Prowadzenie działalności handlowej

522305

Technik handlowiec

A.23

Projektowanie fryzur

 

Technik usług fryzjerskich

A.36.

Prowadzenie rachunkowości

331403

Technik ekonomista

431103

Technik rachunkowości

A.59.

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

311103

Technik analityk

A.60.

Wykonywanie badań analitycznych

311103

Technik analityk

A.65.

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

431103

Technik rachunkowości

A.68.

Obsługa klienta w jednostkach administracji

334306

Technik administracji

E.3.

Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

742114

Monter mechatronik

311410

Technik mechatronik

E.4.

Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

742114

Monter mechatronik

E.5.

Montaż układów i urządzeń elektronicznych

742102

Monter-elektronik

E.6.

Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

742102

Monter-elektronik

311408

Technik elektronik

E.7.

 

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

741201

Elektromechanik

741103

Elektryk

311303

Technik elektryk

E.8.

 

Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

741103

Elektryk

311303

Technik elektryk

E.18.

 

Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

311410

Technik mechatronik

E.19.

 

Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

311410

Technik mechatronik

E.20.

Eksploatacja urządzeń elektronicznych

311408

Technik elektronik

M.15.

Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

731103

Mechanik precyzyjny

M.16.

Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

731102

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

M.17.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

723310

 

Mechanik-monter maszyn i urządzeń

311504

Technik mechanik

M.19.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

722307

Operator obrabiarek skrawających

311504

Technik mechanik

M.20.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

722204

Ślusarz

311504

Technik mechanik

M.44.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

311504

Technik mechanik

 

UWAGA !!!!!

        Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się, co najmniej 20 kandydatów.
                                 Wszelkich informacji udziela sekretariat CKP
                   Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie CKP

 tel. (0 32) 231- 44- 15

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.