Nasze Kierunki

SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - dzienne:


    * TECHNIKUM NR 2

(4 lata, po gimnazjum) kształcące technika w zawodach:

          - technik mechatronik  

          - technik mechanik  

          - technik ochrony środowiska

          - technik analityk

          - technik usług fryzjerskich

         

    *
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1   

(3  lata po gimnazjum)
Kandydaci do ZSZ mogą kształcić się między innymi w zawodach: fryzjer, sprzedawca, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, wędliniarz, stolarz, ślusarz, kucharz, blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fotograf, ogrodnik, murarz-tynkarz oraz innych zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

  

     * OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO:

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH - zaoczne:


    * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

(3 lata, po gimnazjum): rozszerzenie ogólne

(2 lata, po Zasadniczej Szkole Zawodowej): rozszerzenie ogólne

     

    * POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 2

 (2 lata, po liceum)

- technik administracji

- technik usług pocztowych i finansowych

    * GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

(6 semestrów w formie wieczorowej)