Nasze Kierunki

SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - dzienne:


    * TECHNIKUM NR 2

(4 lata, po gimnazjum) kształcące technika w zawodach:

          - technik mechatronik  

          - technik mechanik  

          - technik ochrony środowiska

          - technik analityk

          - technik usług fryzjerskich

         

    * BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1
       Z ODDZIAŁAMI ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

(3  lata po gimnazjum)
Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia mogą kształcić się między innymi w zawodach: fryzjer,
mechanik monter maszyn i urządzeń, elektromechanik i mechtronik, sprzedawca, cukiernik, piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, wędliniarz, stolarz, ślusarz, kucharz, blacharz samochodowy, lakiernik, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, fotograf, ogrodnik, murarz-tynkarz oraz innych zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

  

     * OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO


CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO:

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH - zaoczne:


    * LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

(3 lata, po gimnazjum): rozszerzenie ogólne

(2 lata, po Zasadniczej Szkole Zawodowej): rozszerzenie ogólne

     

    * POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 2

- technik usług pocztowych i finansowych

- technik asministracji

- technik teleinformatyki

- technik BHP

- technik rachunkowości

 

    * SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH NR 30
       Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH

(6 semestrów w formie wieczorowej)