O szkole

O szkole


Nasza placówka to nowoczesny zespół szkół, w skład którego wchodzą zarówno szkoły
młodzieżowe jak i szkoły dla dorosłych.
GCE to także bogata oferta kursów i szkoleń z zakresu przygotowania zawodowego
potwierdzanych certyfikatami kwalifikacyjnymi.
Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych SASP

Od maja 2004 roku stosujemy system zarządzania jakością w zakresie działalności
edukacyjnej i egzaminacyjnej w formach szkolnych i pozaszkolnych. W wyniku auditu
przeprowadzonego przez firmę TÜV Rheinland otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający
spełnienie wymagań norm ISO 9001/2008. 

 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach to:


Szkoły młodzieżowe (dzienne): 

  • ponadgimnazjalne
  • policealne

Centrum Kształcenia Ustawicznego
(zaoczne szkoły dla dorosłych)

  • ponadgimnazjalne
  • policealne

 

Centrum Kształcenia Praktycznego

  • pracownie i laboratoria: chemiczne, mechaniczne, mechatroniczne, komputerowe, elektryczne
  • firma Symulacyjna (mini przedsiębiorstwo)

GCE zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w skład której wchodzą
nauczyciele dyplomowani i mianowani (zob.: kadra).
W skład placówki wchodzą szkoły młodzieżowe (dzienne) i dla dorosłych (zaoczne) zgodnie
ze schematem organizacyjnym, a całością zarządza dyrektor GCE.

W szkole istnieją gabinety: językowe, historyczny, geograficzny, fizyczny, chemiczny, matematyczny, biologiczny oraz pracownie: hydrauliki i pneumatyki, obróbki plastycznej, automatyki przemysłowej
i pracownie komputerowe. Ponadto szkoła posiada aule szkolną, audytorium oraz własną halę sportową
o powierzchni 1000 m2.

Centrum Kształcenia Praktycznego posiada Laboratorium Chemiczne mieszczące się w osobnym
budynku, wyposażone w salę ćwiczeń z 80-cioma stanowiskami uczniowskimi oraz nowoczesne
pracownie fizykochemiczne, hydrobiologii, uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, a także
obróbki szkła.

Oprócz pracowni mechanicznych znajdujących się w budynku głównym, w CKP znajduje się
jedno z najlepiej wyposażonych w województwie Laboratorium Obróbki Skrawaniem CNC.
Można tam również zdobyć umiejętności praktyczne w zakresie: obróbki skrawaniem, kucia,
tłoczenia, obróbki plastycznej i cieplno-chemicznej, obróbki ręcznej i obsługi elektronarzędzi,
montażu i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych konstrukcji,
technologii, przygotowania produkcji, rozdzielenia robót i kontroli technicznej, metrologii
warsztatowej i wytrzymałości materiałów, obsługi maszyn sterowanych numerycznie.