Carpet Project

Sierpiński Carpet Project jest projektem adresowanym do osób w różnym wieku (od 3 do 99 lat),
głównie do uczniów. Obejmuje swym zasięgiem cały świat.
Jego pomysłodawcami są José Luis Rodríguez Blancas, profesor matematyki w Uniwersytecie
Almerii (Hiszpania) i David Crespo Casteleiro, nauczyciel matematyki w szkole średniej.

Projekt polega na zbudowaniu, przy użyciu kolorowych naklejek, gigantycznego fraktala geometrycznego.
Konstrukcja tego fraktala przebiega następująco: najpierw dzielimy kwadrat na 9 jednakowych mniejszych
kwadratów i usuwamy kwadrat środkowy. Postępując analogicznie z pozostałymi w ten sposób mniejszymi
kwadratami i wykonując te czynności wielokrotnie otrzymamy właśnie Dywan Sierpińskiego.

Do tej pory uczniowie: wysłuchali wykładu na Politechnice Śląskiej Geometria fraktalna i jej zastosowania,
czyli o nieznanych stronach matematyki, następnie samodzielnie poszukiwali informacji o fraktalach
sporządzając notatki. Obecnie przygotowują prezentacje nt. fraktali. Zamieniają się w detektywów tropiąc
fraktale w przyrodzie. Dowody swoich poszukiwań w postaci zdjęć mają dostarczyć do 13 listopada 2015
do pani prof. Iwony Lipnickiej Kościelniak oraz pani prof. Anny Kopeć. Z zebranych zdjęć zostanie
skompletowana wystawa z fraktalami w rolach głównych.


Pojęcie FRAKTAL w ostatnich dniach stało się szczególnie bliskie uczniom GCE. Na początku
uczniowie samodzielnie poszukiwali informacji o fraktalach, sporządzali notatki, zainteresowani
„tropili” fraktale w przyrodzie, uwieczniając je na zdjęciach. Te najpiękniejsze zdjęcia wkrótce
zaprezentujemy na szkolnej wystawie. Niektórzy uczniowie napisali samodzielnie program
generujący powstawanie trójkąta Sierpińskiego.
Dzisiaj tj. 7 grudnia 2015 w trakcie spotkania naukowego uczniowie klas 1b, 1c, 2c, 3b oraz
3ce tworzyli kolejne iteracje dywanu Sierpińskiego. Zaangażowali się również nauczyciele.
Wspólnie stworzyliśmy czwartą iterację. W styczniu planujemy z siedmioma zaprzyjaźnionymi
szkołami zbudować piątą iterację. Następnie w marcu będziemy uczestniczyć na Politechnice
w składaniu szóstej iteracji, ostatnia czyli siódma będzie budowana na uniwersytecie w Almerii.
Czwarta iteracja dywanu to kwadrat o wymiarach 1,62 mx 1,62m.
Piąta iteracja 4,86 m x 4,86 m, natomiast szósta 14,58 m x 14,58 m i siódma 43,74 m x 43,74 m.


W dniu 1 lutego 2016 roku w GCE odbyło się spotkanie sympatyków przedsięwzięcia, jakim
jest SIERPIŃSKI CARPET PROJEKT.
W Gliwicach do projektu przystąpiły następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa nr 9
  • Gimnazjum nr 3
  • Liceum Ogólnokształcące nr IV
  • Zespół Szkół Techniczno Informatycznych
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  • Liceum i Gimnazjum Szkół Ewangelickiego Towarzystwa Edukacyjnego
  • Górnośląskie Centrum Edukacyjne

Najpierw odbyło się seminarium matematyczne „Świat Fraktali” przygotowane przez uczniów GCE
z klasy 2c, 3ce oraz 1b pod kierunkiem pani Anny Kopeć i pani Iwony Lipnickiej – Kościelniak.
Wśród zaproszonych gości była pani Dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego Bogumiła Kluszczyńska,
pan Dyrektor Gliwickiego Ośrodka Metodycznego Jacek Tarkota oraz pan dr hab. inż. Andrzej Katunin
z wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, który jest koordynatorem w Polsce
i jednocześnie osobą odpowiedzialną za 6 – tą iterację Dywanu Sierpińskiego.
Następnie uczestnicy projektu przeszli do auli, gdzie odbyło się zbudowanie piątej iteracji
DYWANU SIERPIŃSKIEGO - dywanu o rozmiarach: 4,86 x 4,86.

 

 

 


Dnia 2 kwietnia 2016 roku uczniowie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego wraz z panią Anną Kopeć
i Iwoną Lipnicką – Kościelniak uczestniczyli w obchodach Dnia Sierpińskiego na Politechnice Śląskiej.
Najpierw wysłuchali wykładu pana dr hab. Andrzeja Katunina na temat matematyka Wacława Sierpińskiego
i Dywanu Sierpińskiego.
Następnie uczniowie oglądali wystawę orgiami fraktalnych, chemicznych fraktali oraz obrazów fraktalnych.
Punktem kulminacyjnym było układanie szóstej iteracji Dywanu Sierpińskiego.
Asystentami przy układaniu Dywanu Sierpińskiego byli: Grzegorz Kubiak z klasy 1b, Marek Wąsik z klasy 1c,
Grzegorz Sztulpa z klasy 3ce, Dominik Olejniczak z klasy 3ce oraz ich przyjaciele: Przemysław Golasz,
Bartłomiej Barańczuk, Damian Głowacki i Mateusz Witkowski.