Czas na podsumowanie

Zakończenie roku szkolnego nastąpiło wcześniej, niż początkowo planowano, i nietypowo, bo w środku tygodnia.
We środę 19 czerwca 2019  r. Pani Dyrektor, Bogumiła Kluszczyńska, wręczyła świadectwa z wyróżnieniem i nagrody aż 38 osobom: 20 uczniom technikum, oraz18 uczniom szkoły branżowej. Wśród nich najwyższą średnią ocen w szkole uzyskała Natalia Miśkowicz z klasy 2c, kształcąca się w zawodzie technik analityk, laureatka licznych konkursów, zaangażowana społecznie, utalentowana artystycznie. Imponujący wynik, średnia ocen 5,29 sprawił,
że została wytypowana do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wszyscy, którzy uzyskali „świadectwo z paskiem”, otrzymali gromkie brawa od społeczności GCE oraz zaproszonych gości, a także gratulacje od Pani Dyrektor.

Na uroczystą akademię zostali zaproszeni goście reprezentujący firmy oraz zakłady, które współpracują z GCE. Zaszczycili nas swoją obecnością: Joanna Gniwecka i Walter Pischel z Hirschvogel Components Poland, Andrzej Korpak, dyrektor naczelny Opel Manufacturing Poland, Jacek Żarnowiecki, dyrektor ds. personalnych zakładów OMP oraz reprezentujący  Opel Manufacturing Poland Anna Oleksyn, Aleksandra Rzepka, Bożena Baldysz  i Grzegorz Kucharek. Wśród gości mogliśmy powitać także prezesa Zakładów PROTOR Zbigniewa Pucka oraz kierownika warsztatów szkolnych Stanisława Dybę, a także Dariusza Malinowskiego i Krzysztofa Malinowskiego, właścicieli Firmy MASZ, oraz Wiesława Jabłońskiego, dyrektora Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach, jak również starszego Cechu Andrzeja Zarzyckiego.

Przemawiając do zgromadzonych, nauczycieli i uczniów,  przedstawiciele gliwickich zakładów pracy podkreślali, jak owocna i satysfakcjonująca jest współpraca z GCE. Dowodem tego było przyznanie nagród ufundowanych za najwyższą średnią ocen i stuprocentową frekwencję przez Opel Manufacturing Poland dla pracowników młodocianych  z klasy patronackiej. Fundacja Franka Hirschvogla nagrodziła za wybitne osiągniecia absolwentów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej branży mechaniczno-elektronicznej, przyznając im stypendia. Nagrody dla swoich najlepszych pracowników młodocianych ufundowała także Firma PROTOR.

Warto podkreślić, że 19 czerwca 2019 r. to data zakończenia edukacji pierwszego rocznika uczniów kształcących się w zawodzie monter mechatronik. Po 3 latach nauki w klasie patronackiej utworzonej dzięki współpracy GCE z Opel Manufacturing Poland absolwenci GCE będą mogli do swojego curriculum vitae dołączyć zarówno polskie certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w zawodzie monter mechatronik, jak i świadectwa przystąpienia do egzaminów organizowanych przez niemieckie zagraniczne izby handlowo-przemysłowe (AHK).

Część artystyczna, przygotowana przez uczniów klasy 1c, pomyślana jako muzyczno-pantomimiczne podsumowanie roku szkolnego, pozwoliła lekkim, tanecznym krokiem opuścić mury szkolne, by po dwóch miesiącach wypoczynku z nową energią powitać kolejny rok szkolny.

Życzymy wszystkim wspaniałych i bezpiecznych wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu!