Mikrobiologia w praktyce

25 listopada 2019 r. młodzież z klasy 4a (kształcąca się w zawodzie technik analityk), pod opieką Pani Sylwii Rajcy, uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w laboratorium mikrobiologicznym Katedry Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej. Podczas zajęć uczniowie naszej szkoły mogli samodzielnie wykonać podstawowe ćwiczenia z zakresu hodowli i diagnostyki drobnoustrojów, a efekty swojej pracy obejrzeć pod mikroskopem. Zdobyte umiejętności na pewno ułatwią przygotowanie się do zbliżającego się egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.