W dniach 17-20 grudnia 2019 roku uczniowie klasy 3Cz zdawali egzamin zawodowy przed komisją powołana przez Polsko Niemiecką Izbę Przemysłowo Handlową AHK

W trakcie egzaminu praktycznego uczniowie wykonywali kompleksowe zadania składające się z fazy planowania (zdawanej w formie pisemnej w dniu egzaminu pisemnego), fazy wykonania (trwającej 4h, w trakcie której sprawdzane są umiejętności z zakresu mechaniki, elektryki i pneumatyki) oraz fazy uruchomienia (2h) w trakcie której uczeń jest oceniany i odbywa rozmowę fachową z przedstawicielem komisji egzaminacyjnej. Zdający musiał podczas tego egzaminu wykazać, że jest w stanie zamontować części i komponenty szafy rozdzielczej, okablować je i połączyć. W tej edycji obróbka mechaniczna dotyczyła jednego detalu – pojemnika do sortowanych detali. Zdający musiał ponadto wykazać, że potrafi uruchomić cząstkowy system mechatroniczny oraz sprawdzić urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. Dokonuje on zatem licznych pomiarów, testuje działanie i nanosi wyniki na arkusz egzaminacyjny.