ŚLĄSKA KOMÓRKOMANIA

Akcja informacyjno–edukacyjna #KOMÓRKOMANIA, połączona z rejestracją potencjalnych
Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.Organizując akcję #KOMÓRKOMANIA szkoła
ma przede wszystkim realny wpływ na poprawę sytuacji Pacjentów zmagających się z nowotworami krwi na całym świecie.

SZCZEGÓŁY TUTAJ