12 listopada 2018 r

Na podstawie ustawy z dnia 07.11.2018 r. o ustanowieniu 12 listopada tego roku Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12 listopada jest dniem wolnym.