Ślubowanie rzemieślnicze
14 listopada 2018 r. w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach, już po raz trzeci, uczniowie klas pierwszych branżowych szkół I stopnia złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Wyrazili zobowiązanie rzetelnego wywiązywania się z obowiązków szkolnych oraz tych, wynikających z kształcenia u pracodawców. Uczniowie Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach zadbali również o oprawę artystyczną uroczystości. Wszystkim przyszłym rzemieślnikom życzymy samych sukcesów i realizowania zamierzonych planów!