Zostań świętym Mikołajem!!!

Samorząd Szkolny zwraca się do wszystkich uczniów szkoły dziennej i wieczorowej
z prośbą o włączenie się do akcji
„I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”.
Wspólnie przygotujmy paczki na święta, dla tych, którzy mają mniej.
Prosimy o przynoszenie żywności: słodyczy, kawy, herbaty, konserw, makaronów, kasz, itp.
do opiekunek Samorządu: p. Katarzyny Koprowicz (s.214) lub p. Katarzyny Ruman (s.107) do dnia 15 grudnia.


Samorząd Słuchaczy Liceum dla Dorosłych zwraca się z prośbą do Słuchaczy o pomoc
w przygotowaniu paczek dla potrzebujących Seniorów z dzielnicy Zatorze w ramach akcji
„I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”.
Prosimy o przynoszenie żywności: słodyczy, kawy, herbaty, konserw, makaronów, kasz, itp.,
środków czystości (szampony, żele do mycia, kremy itp.) do opiekunek Samorządu:
p. Katarzyny Koprowicz (s.214) lub p. Aleksandry Maliszewskiej (s.121) do dnia 15 grudnia.

Dziękujemy za okazane serca!
Opiekunki Samorządu