Mikrobiologia w praktyce

W dniu 29 listopada 2018 r. młodzież z klasy 4c (kształcąca się w zawodzie technik analityk) uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w laboratorium mikrobiologicznym Katedry Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej. Podczas ćwiczeń uczniowie naszej szkoły zapoznali się z zasadami pracy w laboratorium mikrobiologicznym oraz samodzielnie wykonywali podstawowe ćwiczenia z zakresu hodowli i diagnostyki drobnoustrojów. Zdobyte w ten sposób wiadomości i umiejętności na pewno ułatwią przygotowanie się do zbliżającego się egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.