Przypominamy, że zdający, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2018 roku, mają czas do 7 lutego 2018 r., aby dokonać zmian w deklaracji. Po tym terminie nie będzie możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.