INFORMACJE DLA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ NR 2

DLA DOROSŁYCH

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

(nauka trwa trzy semestry)

dla absolwentów szkół średnich również bez zdanego egzaminu maturalnego.

 

 

      Terminarz

 

      Wykaz podręczników:      WORD    PDF

 

    Prace kontrolne:

               strona tytułowa    Word     PDF

        zasady pisania      Word    PDF