UWAGA!!!
Rekrutacja do szkół GCE rozpocznie się 18 maja 2018r.
Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

 

1. W roku szkolnym 2018/2019 Technikum Nr 2 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 bierze udział w rekrutacji elektronicznej i uczeń poddaje się jej wynikom logując się na stronie www.slaskie.edu.com.pl (w przeglądarce Mozilla Firefox)


2. Technikum Nr 2 kształci absolwentów gimnazjum w zawodzie:

 • technik analityk
 • technik mechanik
 • technik mechatronik
 • technik usług fryzjerskich
 • technik ochrony środowiska

 

  Szczegółowe zasady rekrutacji do Technikum

 

 

3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 kształci młodzież w zawodach zgodnie z klasyfikacją szkolnictwa zawodowego i prowadzi nabór do klas o następujących profilach:

 • fryzjer,
 • mechatronik – klasa pod patronatem Opel Manufacturing Poland (oddział będzie liczył około 25 osób)
 • klasa dwuzawodowa – kształci w zawodach: mechanik – monter maszyn i urządzeń i elektromechanik (praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach współpracujących ze szkołą: F.H.”MASZ” i PROTOR S.A)
 • klasa wielozawodowa – kształci w następujących zawodach: Cukiernik, Piekarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Stolarz, Krawiec, Tapicer, Murarz – tynkarz, Kamieniarz, Betoniarz – zbrojarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Elektromechanik, Blacharz samochodowy, Elektryk, Wędliniarz, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Monter – elektronik, Kucharz, Sprzedawca, Ogrodnik, Fotograf, Lakiernik, Ślusarz, Operator obrabiarek skrawających, Mechanik – monter maszyn i urządzeń, Kowal
  oraz w innych zawodach, w których uczeń znajdzie praktyczną naukę zawodu.

 

  Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły Branżowej I Stopnia

 

NABÓR DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019
NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

W roku szkolnym 2018/2019 szkoły dla dorosłych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gliwicach prowadzą nabór do niżej wymienionych szkół:

1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


- 3 lata, po gimnazjum (rozszerzenie: język polski, matematyka),
- 2 lata, po zasadniczej szkole zawodowej (rozszerzenie: język polski, matematyka)


2. SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 2


- technik bezpieczeństwa i higieny pracy (2 lata po szkole średniej)
- technik administracji (2 lata po szkole średniej)


KSZTAŁCENIE ODBYWA SIĘ W FORMIE ZAOCZNEJ , W SOBOTY I NIEDZIELE W GODZ. OD 8:00 DO 15:00.

3. SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH – KLASA 7 i 8


KSZTAŁCENIE ODBYWA SIĘ W FORMIE ZAOCZNEJ – DWA DNI W TYGODNIU
(poniedziałek ,wtorek lub czwartek ,piątek)

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do CKU

 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji do SP dla Dorosłych