Górnośląskie Centrum Edukacyjne to
Gwarancja Ciekawej Edukacji
z kierunkiem na Przyszłość


Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. Marii Skłodowskiej Curie to nowoczesny zespół szkół młodzieżowychszkół dla dorosłych, który jest jednym z największych na Śląsku. Naszym atutem jest wielość i różnorodność zawodów, spośród których mogą wybierać absolwenci szkół ponadpodstawowych, myśląc o swojej karierze.

W Technikum nr 2 nasi uczniowie kształcą się w zawodach:

  • technik analityk,
  • technik mechanik,
  • technik mechatronik,
  • technik ochrony środowiska,
  • technik usług fryzjerskich,

odbywając praktyki w renomowanych firmach i zakładach pracy (m.in. Hirschvogel, Opel).


Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, a od roku szkolnego 2017/2018 – Branżowej Szkoły I stopnia – łączą naukę teoretyczną w szkole i praktyczną naukę zawodu u Pracodawców (m.in. MASZ, PROTOR, AIUT).
GCE to także bogata oferta kursów i szkoleń z zakresu przygotowania zawodowego potwierdzanych certyfikatami kwalifikacyjnymi - ODiDZ.
To również Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) – prężnie działająca placówka umożliwiająca uzupełnienie wykształcenia przez osoby dorosłe
na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum oraz szkoły policealnej.


Nauka w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym to szansa na zdobycie zawodu z przyszłością.
Nasi absolwenci są wysokiej klasy specjalistami poszukiwanymi przez pracodawców – reprezentujących zarówno znane firmy, zakłady przemysłowe,
jak i lokalnych przedsiębiorców.
Przykładem owocnej współpracy między szkołą a przemysłem jest branżowa klasa patronacka Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. jak również
kontakty z Firmą Hirschvogel Components Poland proponującą praktyki zawodowe w kraju i za granicą oraz stypendia dla naszych uczniów ufundowane
przez oraz Fundację Franka Hirschvogla.
Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Aktywnych Szkół Ponadgimnazjalnych. Od maja 2004 roku stosujemy system zarządzania jakością w zakresie działalności edukacyjnej i egzaminacyjnej w formach szkolnych i pozaszkolnych. W wyniku auditu przeprowadzonego przez firmę TÜV Rheinland otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań norm ISO 9001/2015.

Naszym atutem jest doskonała baza technodydaktyczna.
W szkole istnieją gabinety przedmiotowe (m.in.: językowe, historyczny, geograficzny, fizyczny, chemiczny, matematyczny, biologiczny) oraz pracownie: mechatroniczne, hydrauliki i pneumatyki, obróbki plastycznej, automatyki przemysłowej i pracownie komputerowe.
Ponadto szkoła posiada aulę szkolną ze sceną, audytorium oraz własną halę sportową o powierzchni 1000 m2. W Centrum Kształcenia Zawodowego na uwagę zasługuje Laboratorium Chemiczne mieszczące się w osobnym budynku, wyposażone w salę ćwiczeń z 80-cioma stanowiskami uczniowskimi oraz nowoczesne pracownie fizykochemiczne, hydrobiologii, analizy instrumentalnej. Oprócz pracowni mieszczących się w budynku głównym, w CKP znajduje się jedno z najlepiej wyposażonych w województwie Laboratorium Obróbki Skrawaniem CNC. Można tam również zdobyć umiejętności praktyczne oraz certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe w zakresie: obsługi programów CAD, obróbki skrawaniem, kucia, tłoczenia, obróbki plastycznej i cieplno-chemicznej, obróbki ręcznej i obsługi elektronarzędzi, montażu i naprawy maszyn i urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych konstrukcji, technologii, przygotowania produkcji, rozdzielenia robót i kontroli technicznej, metrologii warsztatowej i wytrzymałości materiałów, obsługi maszyn sterowanych numerycznie.


A w przygotowaniu są nowe pracownie…
https://gliwice.eu/aktualnosci/miasto/nowe-pracownie-na-nowy-rok-szkolny
GCE zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, w skład której wchodzą nauczyciele dyplomowani i mianowani. Wśród priorytetowych działań GCE należy podkreślić realizację innowacji pedagogicznych jako autorskich projektów nauczycieli Szkoły oraz współpracę z Politechniką Śląską w Gliwicach – Wydziałem Mechanicznym Technologicznym, Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Wydziałem Inżynierii Biomedycznej oraz projekty sfinalizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Najważniejsze ostatnio realizowane projekty to:

  • Erasmus+ - mobilność szkolnej kadry edukacyjnej - „Wprowadzanie praktycznego zastosowania języka angielskiego jako uniwersalnego narzędzia komunikacji” (1.07.2014r. do 30.06.2016r.),
  • projekt „Dołącz do nas – razem osiągniemy sukces edukacyjny” (1.08.2016 r. – 20.12.2017 r.);
  • „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach”. Projekt rozpoczęty 1.03.2017 r.
  • W fazie ostatnich przygotowań projekt „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik – podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym” –realizacja w 2018 r.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej placówki, serdecznie zapraszamy: kontakt.