Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

Przeznaczone są dla osób dorosłych, które pragną zdobyć nowy zawód lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie. Kursy są bezpłatne. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Kursy kwalifikacyjne obejmują naukę tylko przedmiotów zawodowych (teoria i praktyka). Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające daną kwalifikację w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji, składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia będzie gwarantowało zdobycie pełnego zawodu na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub dyplomu technika w danym zawodzie.

 

Proponujemy następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe
w roku szkolnym 2017/2018

 

BEZPŁATNE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE:

Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację
1 2 3 4
A.6. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego 813134 Operator urządzeń przemysłu chemicznego
311603 Technik technologii chemicznej
A.18. Prowadzenie sprzedaży 522301 Sprzedawca
522306 Technik księgarstwa
522305 Technik handlowiec
A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 514101 Fryzjer
A.22. Prowadzenie działalności handlowej 522305 Technik handlowiec
A.23 Projektowanie fryzur 514105 Technik usług fryzjerskich
A.36. Prowadzenie rachunkowości 331403 Technik ekonomista
431103 Technik rachunkowości
A.59. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 311103 Technik analityk
A.60. Wykonywanie badań analitycznych 311103 Technik analityk
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 431103 Technik rachunkowości
A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji 334306 Technik administracji
E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 742114 Monter mechatronik
311410 Technik mechatronik
E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 742114 Monter mechatronik
E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych 742102 Monter-elektronik
E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych 742102 Monter-elektronik
311408 Technik elektronik
E.7. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 741201 Elektromechanik
741103 Elektryk
311303 Technik elektryk
E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych 741103 Elektryk
311303 Technik elektryk
E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych 311410 Technik mechatronik
E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych 311410 Technik mechatronik
E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych 311408 Technik elektronik
M.15. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych 731103 Mechanik precyzyjny
M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
M.17.  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń  723310 Mechanik-monter maszyn i urządzeń
311504 Technik mechanik
M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających 722307 Operator obrabiarek skrawających
311504 Technik mechanik
M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 722204 Ślusarz
311504 Technik mechanik
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 311504 Technik mechanik

 

UWAGA !!!!!

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się, co najmniej 20 kandydatów.
Wszelkich informacji udziela sekretariat CKP.
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie CKP.


tel. (0 32) 231- 44- 15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.