Akademia Inżynierii Materiałowej i technologii

W dniu 4 grudnia 2019 r. uczniowie klasy 4b po raz ostatni uczestniczyli w zajęciach Akademii Inżynierii Materiałowej i Technologii na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Spotkanie rozpoczął wykład "Inżynieria materiałowa i medycyna - jak stworzyć nośnik leku". Dzięki niemu uczniowie zostali wprowadzeni w świat nanotechnologii oraz poznali możliwości wpływu na nowoczesną medycynę. Uczestniczyli także w dwóch ćwiczeniach laboratoryjnych: "Witajcie w mikroświecie" oraz "Jest między nami chemia". Pierwsze ćwiczenie stanowiło kontynuację i praktyczne rozwiniecie tematyki z zakresu nanotechnologii poruszonej podczas wykładu, natomiast ćwiczenie drugie poświęcone było praktycznym aspektom wykorzystywanym w materiałoznawstwie z zakresu chemii. Na koniec uczestnicy Akademii otrzymali dyplomy uczestnictwa potwierdzające udział w całym cyklu warsztatów "Nowoczesne formy kształcenia z wykorzystaniem metod doświadczalnych".