Egzaminy zawodowe

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012):
 
Informatory CKE:

 
 
 
 
 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017):
 
Informatory CKE:
 
 
 
 
 
 
 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (formuła 2019):
 
Informatory CKE:

Technik analityk 311103 (CHM.03; CHM.04)
 
Technik ochrony środowiska 325511 (CHM.05)
 
Technik mechanik 311504 (MEC.05; MEC.09)
 
Technik mechatronik 311410 (ELM.03; ELM.06)

Technik usług fryzjerskich 514105(FRK.01; FRK.03)
 
 
 

WYNIKI EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W GCE

                  


 

Testy on-line do kwalifikacji:
 
technik analityk
 
 
technik ochrony środowiska