Egzaminy zawodowe

 

 
 
Egzamin zawodowy  (formuła 2019):
 
Informatory CKE:
 
 
                                               Link do informatorów
 
                                Wykaz zawodów wraz z kwalifikacjami, w których uczniowie kształcą się w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym:
 
                              TECHNIKUM NR 2:
 
                                               technik analityk 311103                                 
                                                                                  CHM.03 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
                                                                                  CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych
                                               technik mechanik 311504                               
                                                                                  MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
                                                                                  MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
                                               technik mechatronik 311410                           
                                                                                  ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
                                                                                  ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
                                               technik ochrony środowiska 325511                 
                                                                                  CHM.05 Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska
                                               technik usług fryzjerskich 514105
                                                                                  FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
                                                                                  FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur
                                               technik spawalnictwa 311516
                                                                                  MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 
                                                                                  MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych
                                               technik automatyk 311702               
                                                                                  ELM.01 Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
                                                                                  ELM.04 Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
                                               technik robotyk 311413                                                             
                                                                                  ELM.07 Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
                                                                                  ELM.08 Eksploatacja i programowanie systemów robotyki
                                               
                               BRANŻOWA SZKOŁA I ST. NR 1:
 
                                               mechatronik 742118
                                                                                  ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
                                               ślusarz  722204
                                                                                  MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
                                               operator obrabiarek skrawających 722307
                                                                                  MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających
                                               mechanik - monter maszyn i urządzeń 723310
                                                                                  MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
                                               elektryk 741103
                                                                                  ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
                                               elektromechanik 741201
                                                                                  ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
                                               blacharz samochodowy 721306
                                                                                  MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych
                                               stolarz 752205
                                                                                  DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
                                               cukiernik 751201
                                                                                  SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych
                                               kucharz 512001
                                                                                  HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań
                                               piekarz 751204
                                                                                  SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich
                                               fryzjer 514101
                                                                                  FRK.01 Wykonywanie usług fryzjerskich
                                               sprzedawca 522301
                                                                                  HAN.01 Prowadzenie sprzedaży
                                              
                                   BRANŻOWA SZKOŁA II ST. NR 1:
 
                                               technik mechatronik 311410                       
                                                                                  ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
                                               technik usług fryzjerskich 514105
                                                                                  FRK.03 Projektowanie i wykonywanie fryzur

                             SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 2:  
                                                 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509
                                                                                 
BPO.01 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

 

 
            Zadania Jawne:
 
                                                Komunikaty dotyczące zadań jawnych
 
 
                    Komunikat o przyborach pomocniczych:
 
                                                Przybory
 
 
            Sprawdzanie wyników z egzaminu zawodowego:
 
                                                Portal zdającego
 
                         Wyniki z sesji LATO 2023 będą dostępne 31 sierpnia 2023 r. od godz. 10:00 na portalu zdającego
 
 
            Pliki do pobrania:
 
                                                Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego 
                                                                       w sesji ZIMA deklarację należy złożyć do 15 września
                                                                                     w sesji LATO deklarację należy złożyć do 7 lutego
 
UWAGA! Absolwent chcący złożyć deklarację przystąpienia do poprawy egzaminu zawodowego musi mieć ze sobą świadectwo ukończenia szkoły