Projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie

– 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!”

W Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach realizowany jest Projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981- Pamiętamy!” Inicjatywa skierowana jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa śląskiego. Ma za zadanie przygotowanie młodzieży i dzieci do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Koordynatorkami projektu w naszej szkole są panie: Katarzyna Koprowicz, Dagmara Leś, Katarzyna Ruman, Marta Słupska.

Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tak inspirującym przedsięwzięciu, zachęcamy wszystkich do włączania się w proponowane w projekcie aktywności.

 

 WYSTAWA IPN w GCE Gliwice

Zaprezentowanie na terenie szkoły wystawy przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej STAN WOJENNY 1981-83

W ramach realizacji zadań wynikających z projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie– 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!” w dniach od 29 października do 3 listopada 2021 roku w auli Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach została zorganizowana wystawa, która - co ciekawe- wędrowała po szkołach biorących udział w projekcie. Ekspozycja przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej o tematyce „Stan wojenny 1981-83” cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów klas Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia. Oprócz oglądania eksponatów, uczniowie zostali zapoznani w czasie prelekcji z tematyką stanu wojennego, wysłuchali jeszcze przemówienia generała Jaruzelskiego, obejrzeli także prezentację o stanie wojennym przygotowaną przez nauczycieli historii.
Co dla nas ważne, po prelekcji uczniowie rozmawiali na temat wystawy z rodzicami, dziadkami i dzielili się z nami refleksjami, wspomnieniami płynącymi z tych rozmów. To cieszy i daje nadzieję, że ta historia, mimo upływu tylu lat, nie zostanie zapomniana.
Chcemy podkreślić, że fakt przekazywania sobie eksponatów przez szkoły stworzył niezwykłą więź i atmosferę wspólnoty, co zwłaszcza dziś, w tak trudnym pandemicznych czasach, jest dla nas szczególnie ważne i cenne.
Dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.
Koordynatorzy projektu w GCE w Gliwicach:
Katarzyna Koprowicz, Dagmara Leś, Katarzyna Ruman, Marta Słupska

Kącik patriotyczny

W ramach realizacji zadań wynikających z projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981- Pamiętamy!” w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach zorganizowany został kącik patriotyczny. Jego tematyka skupiona jest wokół zagadnień związanych z wydarzeniami z 13 grudnia 1981 roku.

Kącik przygotowany został w pracowni polonistycznej – w sali 120.

Zachęcamy do odwiedzenia i obejrzenia ekspozycji.

 

Konkurs "Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich"

W ramach realizacji zadań wynikających z Projektu "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie- 13 grudnia 1981- Pamiętamy!" Jeden z naszych uczniów przystąpił do Konkursu pt "Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich". Zbyszko Gaertig z klasy 3 bg pod opieką pani Dagmary Leś napisał znakomitą pracę będącą zapisem rozmów  ze swoim dziadkiem- panem Kazimierzem Chorosiem. Praca została przyjęta, a my czekamy na wyniki, trzymając kciuki za naszego ucznia.