CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
SZKOŁY DLA DOROSŁYCH – ZAOCZNE:
NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 DLA DOROSŁYCH - KLASA VII i VIII
NAUKA TRWA 4 SEMESTRY
Kształcenie odbywa się w formie wieczorowej;
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek

 

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH


- 3 lata po gimnazjum; (rozszerzenie: j.polski, matematyka)
- 2 lata po zasadniczej szkole zawodowej; (rozszerzenie:j.polski, matematyka)

 

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH NR 2

                            -technik administracji
                            -technik bezpieczeństwa i higieny pracy

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 1

                            -technik usług fryzjerskich
                            -technik mechatronik