Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Wywóz odpadów komunalnych: mieszane i segregowane dla Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach"


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  ZAPYTANIE OFERTOWE

"Modernizacja obiektu - opracowanie projektu instalacji elektrycznej w budynku laboratorium"

 

Załącznik 1

Załącznik 2

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Modernizacja pomieszczeń zaplecza dydaktycznego i instalacji elektrycznej

w budynku pawilonu - Etap II”

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

„Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu: budynki Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, ul. Okrzei 20”

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

„usługa konserwacji dźwigu osobowego, hydraulicznego o nr fabrycznym 1991 zainstalowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach przy ul. Okrzei 20”


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

„Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu: budynki Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, ul. Okrzei 20”

 

 


 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

„Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, ul. Okrzei 20”

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

"Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach"

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu: budynki Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach"

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE 2

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Zakup i dostawę sprzętu sportowego na wyposażenie siłowni w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym"


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Kurs lutowania powierzchniowego i przewlekanego IPC”


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Projekt termomodernizacji budynków: hala nr 1- spawalnia,
hala nr 2-hala maszyn + kuźnia, Hala nr 3 – budynek obróbki ręcznej
w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach”


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup materiałów i narzędzi w ramach kursu: „Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC"

Załącznik 1 Propozycja cenowa

Załącznik 2 Oświadczenie

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji dźwigu osobowego, hydraulicznego o nr fabrycznym 1991 zainstalowanego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach przy ul. Okrzei 20.

 

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna obiektu: budynki Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach, ul. Okrzei 20.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Badania profilaktyczne kandydatów/uczniów i słuchaczy, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup odzieży ochronnej dla 57 uczniów i uczennic uczestniczących w stażach zawodowych organizowanych w ramach projektu „Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik – podniesienie jakości kształcenia w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym”

Załącznik nr 1

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

”Zakup blachy w ramach kursu spawania metodą TIG”

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

"Zakup materiałów i narzędzi w ramach kursu obsługa i programowanie
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC"

Oświadczenie

Załącznik nr 1


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZAPYTANIE OFERTOWE

”Przeprowadzenie badań lekarskich
dla uczestników kursów”

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1. 1

Załącznik nr 2

Wzór umowy

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 ZAPYTANIE OFERTOWE

”Zakup materiałów spawalniczych
i narzędzi w ramach kursu spawania metodą TIG”

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1. 1

Załącznik nr 1. 2

Załącznik nr 2

Wzór umowy

 

 


Protokół z przeprowadzonego rozeznania rynku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Roboty remontowo – budowlane związane z remontem pokryć dachów budynku głównego i pawilonu Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach przy ulicy Okrzei 20”

Załącznik nr 1

Przedmiar robót

 

 


ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE CENOWE

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO – ROZEZNANIA
CENOWEGO Z DNIA 2017-11-07

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój
infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach"

 


ZAPYTANIE OFERTOWE - NOWE

"Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój
infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach"

załączniki

 


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

"Nowy uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorski pracownik - rozwój
infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach"

załączniki

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przebudowy budynku hali magazynowej na zespół
pomieszczeń dydaktycznych wraz z zapleczem w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach"

załączniki

dokumentacja

wyniki


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

"Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego przebudowy budynku hali magazynowej
na zespół pomieszczeń dydaktycznych wraz z zapleczem w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach"