INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA STOMATOLOGICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
NAD UCZNIAMI
W GÓRNOŚLĄSKIM CENTRUM EDUKACYJNYM
W GLIWICACH


Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. (Dz. U z 2019r. poz.1078) o opiece zdrowotnej nad uczniami, Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach zawarło porozumienie z Obwodem Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach ul. Opolska 18 w zakresie opieki stomatologicznej nad uczniami.
W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzą:

1. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia plik,

2. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia plik.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach sprawuje lekarz dentysta w gabinecie dentystycznym w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach, ul. Opolska 18

Jeżeli rodzic/pełnoletni uczeń nie wyraża zgody na przeprowadzenie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych może wyrazić sprzeciw na piśmie plik
Opieka stomatologiczna wymaga pisemnej zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów, złożonej przed udzieleniem świadczenia plik