DYREKCJA

mgr  Bogumiła Kluszczyńska - Dyrektor

mgr inż. Barbara Gzik-
Wicedyrektor ds. szkół młodzieżowych

mgr inż. Iwona Hewak-Grzywa -
Wicedyrektor ds. Centrum Kształcenia Ustawicznego

mgr Paweł Sygit -
Wicedyrektor  ds. Centrum Kształcenia Zawodowego

mgr Izabela Wilk-
Kierownik szkolenia praktycznego


 KADRA PEDAGOGICZNA

Biernacka-Świerc Aleksandra Język polski
Bul Dariusz Wychowanie fizyczne
Chmielewska Alicja Język angielski
Cicha Irena Biblioteka
Drozd Agnieszka Teoretyczne przedmioty fryzjerskie, pracownia fryzjerska
Duda Małgorzata Pedagog
Dziurska Katarzyna Przedmioty zawodowe mechaniczne
Dziurski Robert Przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne
Francuz Magdalena Język niemiecki
Grzelińska Sławomira Historia ( SP)
Grzesik Beata Język polski
Gzik Barbara Przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne
Hewak-Grzywa Iwona Informatyka, podstawy przedsiębiorczości
Jagoda-Orłowska Joanna Edb, fizyka, matematyka
Jędrzejewski Dariusz Praktyczna nauka zawodu
Kaczor Sławomir Historia, historia i teraźniejszość
Kaszowicz Aleksandra Biblioteka
Kluska Ireneusz Przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne
Kocieniewska Izabela Chemia, przedmioty zawodowe chemiczne, informatyka
Koprowicz Katarzyna Język polski
Korzus Marcelina Język niemiecki
Kostka Barbara Język angielski
Kraka-Kułagowska Agnieszka Język niemiecki
Krępa-Adolf Ewa geografia, biologia
Krzemińska Jadwiga Wychowanie fizyczne
Kuczara Paweł Wychowanie fizyczne
Kulij Monika Język angielski
Kulińska Katarzyna Teoretyczne przedmioty fryzjerskie, pracownia fryzjerska
Kupka Dorota Przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne, informatyka
Kureczko Wiesław Informatyka, przedmioty zawodowe elektryczne
Kurzak-Urbańska Justyna Przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
Leś Dagmara Historia, wiedza o społeczeństwie
Lipnicka-Kościelniak Iwona Matematyka
Lukosek Edyta Chemia, biologia, przedmioty zawodowe chemiczne
Łagan Jolanta Chemia, przedmioty zawodowe chemiczne
Maliszewska Aleksandra Język polski
Maliszewski Piotr Przedmioty zawodowe mechatroniczne
Marchewka-Czech Monika Teoretyczne przedmioty zawodowe fryzjerskie, plastyka
Miciak Grzegorz Przedmioty zawodowe z zakresu automatyki i robotyki
Mikulski Marcin Praktyczna nauka zawodu
Müller-Olszak Tatiana Przedmioty zawodowe mechatroniczne
Mysza Agata Język angielski (SP, LO)
Nieroda Jakub Wychowanie fizyczne
Nowak Justyna Język polski
Nowakowski Zbigniew Praktyczna nauka zawodu
Oleszowska-Pakosz Ewa Teoretyczne przedmioty zawodowe fryzjerskie, pracownia fryzjerska
Ostryński Jarosław Religia
Pakosz Tomasz Przedmioty zawodowe mechaniczne
Pawelec Dariusz Przedmioty zawodowe mechaniczne
Podsiadło Anna Teoretyczne przedmioty zawodowe fryzjerskie, pracownia fryzjerska, edukacja dla bezpieczeństwa
Postek Dariusz Przedmioty zawodowe elektryczne
Pławszewski Marek Praktyczna nauka zawodu
Pyka Bernard Praktyczna nauka zawodu
Rajca Sylwia Biologia
Remplewicz Katarzyna Fizyka, Matematyka
Rojek Dorota Informatyka
Rudolf Janusz Przedmioty zawodowe mechaniczne
Ruman Katarzyna Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Ryszczyk Karolina Wychowanie fizyczne
Sawicka Teresa Matematyka (gimnazjum, SP)
Skoracki Tomasz Przedmioty zawodowe elektryczne
Skrzypczyk Agnieszka Matematyka
Słupska Marta Język polski
Sowa Roman Przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne
Sterczewski Marek Przedmioty zawodowe elektryczne
Sygit Paweł Przedmioty zawodowe mechaniczne
Szot Maria Religia
Szajnowska Maria Psycholog
Szmidtke Gabriela Fizyka
Świerczek Sabina Matematyka
Uniowski Piotr Religia
Var Bogya de Cepy Tatiana Język angielski
Walińska Anna Chemia, Fizyka, przedmioty zawodowe chemiczne, Wychowanie do życia w rodzinie
Warzecha Wojciech Przedmioty zawodowe elektryczne
Werner Kazimierz Wychowanie fizyczne
Wilk Izabela Pedagog
Wiśniewski Jarosław Przedmioty zawodowe mechaniczne, praktyczna nauka zawodu
Wójcik Józefa Chemia, przedmioty chemiczne zawodowe
Zabuga Beata Geografia
Zając Anna Wychowanie fizyczne
Zalewska Bernadeta Język niemiecki
Zemlik Beata Pedagog
Zieliński Marek Język angielski
Zydek Henryk Bibliotekarz