DYREKCJA

mgr  Bogumiła Kluszczyńska - Dyrektor

mgr inż. Barbara Gzik-
Wicedyrektor ds szkół młodzieżowych

mgr inż. Iwona Hewak-Grzywa -
Wicedyrektor ds Centrum Kształcenia Ustawicznego

mgr Paweł Sygit -
Wicedyrektor  ds Centrum Kształcenia Praktycznego

mgr Beata Zabuga -
Kierownik szkolenia praktycznego


 KADRA PEDAGOGICZNA

Bełdowicz Romuald Geografia, podstawy przedsiębiorczości
Betleja-Armoneit Urszula Przedmioty zawodowe ekonomiczne
Biernacka-Świerc Aleksandra Język polski
Bul Dariusz Wychowanie fizyczne
Chmielewska Alicja Język angielski
Ciszewska Dorota Informatyka
Drozd Agnieszka Teoretyczne przedmioty fryzjerskie, pracownia fryzjerska
Duda Małgorzata Pedagog
Francuz Magdalena Język niemiecki
Giza Julian Przedmioty zawodowe mechaniczne, praktyczna nauka zawodu
Grzelińska Sławomira Historia (gimnazjum, SP)
Grzesik Beata Język polski (gimnazjum)
Gut Anna Matematyka
Jagoda-Orłowska Joanna Edb, fizyka, matematyka
Kaszowicz Aleksandra Biblioteka
Kasprzyk Agnieszka Język niemiecki
Kielich Przemysław Religia
Kocieniewska Izabela Chemia, przedmioty zawodowe chemiczne, informatyka
Konopka Bogusław Matematyka, informatyka, przedmioty mechaniczne
Koprowicz Katarzyna Język polski
Kostka Barbara Język angielski
Kraka-Kułagowska Agnieszka Język niemiecki
Krzemińska Jadwiga Wychowanie fizyczne
Kuczara Paweł Wychowanie fizyczne
Kulij Monika Język angielski
Kureczko Wiesław Informatyka, przedmioty zawodowe elektryczne
Kurzak Justyna Przedmioty ekonomiczne, podstawy przedsiębiorczości
Leorman Mariusz Biologia (gimnazjum)
Leś Dagmara Historia, wiedza o społeczeństwie
Lipnicka-Kościelniak Iwona Matematyka
Lotko Marek Język niemiecki
Łagan Jolanta Chemia, przedmioty zawodowe chemiczne
Łuczak Agnieszka Język polski
Maliszewska Aleksandra Język polski
Maliszewski Piotr Przedmioty zawodowe mechatroniczne
Marchewka-Czech Monika Teoretyczne przedmioty zawodowe fryzjerskie
Mierzwa Ewa Przedmioty zawodowe mechatroniczne
Mikulski Marcin Praktyczna nauka zawodu
Müller-Olszak Tatiana Przedmioty zawodowe mechatroniczne
MyszaAgata Język angielski (gimnazjum, SP, LO)
Nowakowski Zbigniew Praktyczna nauka zawodu
Oleszowska-Pakosz Ewa Teoretyczne przedmioty zawodowe fryzjerskie, pracownia fryzjerska
Pawelec Dariusz Przedmioty mechaniczne zawodowe
Podsiadło Anna Teoretyczne przedmioty zawodowe fryzjerskie, pracownia fryzjerska, edukacja dla bezpieczeństwa
Pławszewski Marek Praktyczna nauka zawodu
Pyka Bernard Praktyczna nauka zawodu
Rajca Sylwia Biologia
Remplewicz Katarzyna Fizyka, Matematyka
Rudolf Janusz Przedmioty zawodowe mechaniczne
Ruman Katarzyna Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
Sawicka Teresa Matematyka (gimnazjum, SP)
Sieńko Anna Język angielski
Skoracki Tomasz Przedmioty zawodowe elektryczne
Słupska Marta Język polski
Sowa Roman Przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne
Spólnicka - Szczepaniak Barbara Bibliotekarz
Stachura Grażyna Matematyka
Staliś Zenon Praktyczna nauka zawodu, bezpieczeństwo i higiena pracy
Stobiecka Anna Chemia, przedmioty zawodowe chemiczne
Szot Maria Religia
Szota Agnieszka Fizyka, przedmioty zawodowe chemiczne
Szocik Gabriela Język niemiecki
Świerczek Sabina Matematyka
Trachim Joanna Biblioteka
Uniowski Piotr Religia
Var Bogya de Cepy Tatiana Język angielski
Walińska Anna Chemia, Fizyka, przedmioty zawodowe chemiczne, Wychowanie do życia w rodzinie
Warzecha Wojciech Przedmioty zawodowe elektryczne
Werner Kazimierz Wychowanie fizyczne
Wilk Izabela Pedagog
Wiśniewski Jarosław Przedmioty zawodowe mechaniczne, praktyczna nauka zawodu
Wojnar Ewa Matematyka
Wójcik Józefa Chemia, przedmioty chemiczne zawodowe
Zabuga Beata Geografia
Zając Anna Wychowanie fizyczne
Zalewska Bernadeta Język niemiecki
Zemlik Beata Pedagog
Zydek Henryk Bibliotekarz
Żurawicka-Wizor Danuta Język polski, wiedza o kulturze