Górnośląskie Centrum Edukacyjne
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „ Europejskie praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy”

 

             Celem projektu jest zorganizowanie mobilności uczniów w postaci    

zagranicznych staży zawodowych.

Dofinansowanie projektu z UE:

143.228,00 EUR

tj. 617.627,78 PLN

Czas trwania projektu: 01.10.2018 r. - 30.09.2020 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój – POWER

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

"Nowoczesny uczeń - nowoczesna pracownia - nowatorki pracownik -
rozwój infrastruktury edukacji zawodowej
w Centrum Kształcenia Praktycznego Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach"

 


„Dołącz do nas – razem osiągniemy sukces”


"e-Twinning w GCE"


 

"ERASMUS +"

 

 


"Mój wybór, mój zawód, moja kariera"  

       


  "Zawodowa Akademia Rynku Pracy  


"Rozwój dobrych praktyk" 


"Przez naukę i praktykę na Politechnikę