Spotkanie pokoleń w hołdzie Niepodległej


Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój? Orzeł biały...


Tak oto rozpoczyna się "Katechizm polskiego dziecka" Władysława Bełzy. Któż z nas nie zna tych słów, które w dzieciństwie recytowaliśmy bez zająknięcia?


Z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości mieliśmy okazję przypomnieć sobie ten piękny, patriotyczny wiersz. Święto odrodzenia Ojczyzny obchodziliśmy w GCE dwa razy. 9 listopada o godzinie 11.11 cała społeczność szkoły, uczestnicząca w uroczystej akademii, odśpiewała „Mazurek Dąbrowskiego”, a 22 listopada zorganizowaliśmy patriotyczną wieczornicę dla seniorów w ramach współpracy z Radą Osiedla „Zatorze”. Ponieważ przewodnicząca Rady przyprowadziła na uroczystość dzieci ze świetlicy osiedlowej, w GCE spotkały się trzy pokolenia Polaków.
Młodzi aktorzy z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego: Sandra Szewioła, Jakub Dziuba, Natalia Cygan oraz Natalia Miśkowicz, a także Darian Bonk i Krzysztof Albert, przy wsparciu gościnnie występujących przedszkolaków, Hani i Wiktora Pakosz, recytujących z wdziękiem wiersz " Kto ty jesteś....." oraz uczniów szkoły podstawowej, Kacpra Koprowicza i Miłosza Leś ( w roli gazeciarzy) potrafili wywołać patriotyczne uniesienie. Kolejny raz przypomnieli, że "Polacy mają w sobie instynkt wolności" i że nie poddajemy się bez walki, że wiemy, ile znaczy dla nas słowo Ojczyzna i polski język, który - mimo usilnych starań zaborców - nie został zapomniany, że potrafimy walczyć i dawać przykład innym.
Były łzy wzruszenia i oklaski dla występujących. Wspominano trudne czasy wojny i bohaterstwa.Na koniec trzy pokolenia wspólnie odśpiewały popularne pieśni patriotyczne.
Czegóż więcej można sobie życzyć w tak ważnym dla Polaków momencie? Chyba tylko pokoju i tolerancji.